2η ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2023
Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
2η ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2023

2η ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2023

ΘΕΜΑ:Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       ΣΧΕΤΙΚΟ : Αριθ. 2079/24-02-2023 πρόσκληση

               Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος που συγκλόνισε ολόκληρη της Ελλάδα και ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειές τους, συμμετέχοντας στο τριήμερο πένθος της χώρας, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 2370/02-03-2023 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3, παρ. 10 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΑΔΣ 201/2011 με ΑΔΑ : 4ΑΣΓΩΨΓ-ΗΝ0) σύμφωνα με την οποία: «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της», μεταθέτουμε την ημέρα και ώρα σύγκλησης της προγραμματισθείσας δημόσιας ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης με ημερομηνία συνεδρίασης Πέμπτη 02/03/2023, και ώρα 20:30 μ.μ. για την Δευτέρα 06/03/2023, και  ώρα 19:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης «στο ίδιο θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης-Στοχοθεσία» της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθμ. 2079/24-02-2023 πρόσκλησή μας.

            Εισηγητές: Κα Κακαλέτρη Γεωργία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Κα Χριστοπούλου Ιουλία Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: