Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις εξετάσεις Φυσικού Νοσοκομείου

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις εξετάσεις Φυσικού Νοσοκομείου

Σας ενημερώνουμε ότι γνωστοποιήθηκε το Πρόγραμμα Εξετάσεων υποψηφίων:

α) Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και

β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

περιόδου Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π. 62268/10-11-2022 Απόφαση (ΑΔΑ:647Τ465ΦΥΟ-ΧΗ6) του Υπουργείου Υγείας και παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, Ισόγειο – Γραφείο 1) μέχρι και την Τρίτη 29-11-2022 (καταληκτική προθεσμία) και ώρα 12:00 μ.μ..

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: