Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (7829/148/12-01-2022) στο πλαίσιο του έργου «IMPULSE PLUS»

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (7829/148/12-01-2022) στο πλαίσιο του έργου «IMPULSE PLUS»


Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων της θέσης Κ2 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτη/ιδα κατόπιν της υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7829/148/12.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «IMPULSEPLUS» (Project Number 7675) που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας (InterregMED).

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: