Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2022

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2022


Κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ.: 132750/7215/6-5-2022 ΣΟΧ 2/2022 ΑΣΕΠ Ανακοίνωσης, επισυνάπτονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των προσληπτέων και  των απορριπτέων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος  Δακοκτονίας έτους 2022.

Κατά των πινάκων  επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής μας.

 

Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας των ενστάσεων  αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο της εν λόγω προκήρυξης (ΣΟΧ 2/2022).

Η υπηρεσία θα προσλάβει άμεσα το προσληπτέο προσωπικό την Δευτέρα 11.7.2022 όπου και θα πρέπει να παρουσιαστούν για την υπογραφή των συμβάσεων και γενικά την τέλεση όλων των διαδικασιών πρόσληψης.

Πληροφορίες: 2613 613703 ή 6945552225

Αρμόδια υπάλληλος: ΚΑΤΡΑΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: