Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ανοιχτά προγράμματα και χρηματοδοτικές λύσεις για αγορά γης, μηχανήματα, αρδευτικά Φ/Β και μεταποίηση

Ανοιχτά προγράμματα και χρηματοδοτικές λύσεις για αγορά γης, μηχανήματα, αρδευτικά Φ/Β και μεταποίηση

Του Γιώργου Κοντονή

Αγορά γης:
Υπάρχει πολύ περιορισµένη ζήτηση χρηµατοδότησης για αγορά γης, παρόλο που αυτό αλλάζει αργά, µε το ποσοστό των δανείων που ζητούνται να µην ξεπερνά το 6% στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό. Ένας από τους λόγους, είναι πως οι τιµές πώλησης είναι υψηλότερες από την αγοραία αξία που υπολογίζουν οι τράπεζες που ούτως ή άλλως δεν χρηµατοδοτούν το πλήρες κεφάλαιο που απαιτείται. Για παράδειγµα, εάν κάποιος θέλει να αγοράσει γη που πωλείται 20.000 ευρώ, ο µηχανικός µπορεί να το εκτιµήσει 10.000 ευρώ και από αυτά, η τράπεζα να προσφέρει να καλύψει µέσω δανείου τα 5.000 ευρώ. Προφανώς, βάζοντας µέσα έξοδα και τόκους, τα 5.000 ευρώ δάνειο για µια γη 20.000 ευρώ δεν δείχνει συµφέρουσα επιλογή. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως δεν υπάρχει διαθέσιµο επενδυτικό εργαλείο µέσω Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που να επιδοτεί την αγορά γης, αλλά ούτε και ο Αναπτυξιακός Νόµος καλύπτει τέτοια δαπάνη. Από το Ταµείο Εγγυήσεων, καλύπτει η αγορά γης, εφόσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής επένδυσης.

Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού: Η ζήτηση για χρηµατοδότηση µηχανολογικού εξοπλισµού όπως είναι τρακτέρ και παρελκόµενα αφορά περίπου το 20-25% των δανείων που ζητούνται ετησίως από τις τράπεζες. Προφανώς, τα Σχέδια Βελτίωσης που ήδη υλοποιούνται έχουν δώσει ώθηση σε αυτό το νούµερο, ενώ αναµένεται µέσα στο έτος ακόµα µία προκήρυξη. Οι δικαιούχοι, µπορούν να προχωρήσουν σε µία σύµβαση δανείου µε την τράπεζα, µε το ποσό της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εγγύηση ολική ή εν µέρει για το ποσό του δανείου που λαµβάνει ο δικαιούχος, διευκολύνοντας αρκετά τη διαδικασία. ∆εύτερη επιλογή που έχουν οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης είναι η ένταξή τους στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί το δάνειο θα έχει µικρότερο επιτόκιο και λιγότερες εξασφαλίσεις σε σχέση µε την πρώτη επιλογή, ωστόσο ο δικαιούχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η τελική επιδότηση που θα λάβει από το Σχέδιο Βελτίωσης θα είναι µικρότερη από την εγκεκριµένη. Να σηµειωθεί εδώ ανοικτές για αιτήσεις είναι αυτή την εποχή και οι προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόµου για τις ανάγκες επένδυσης σε αγροτικό µηχανολογικό εξοπλισµό. Για όσους τώρα δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα, η αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού (και µεταχειρισµένου) µπορεί επίσης να γίνει µε δανειοδοτικό προϊόν που προέρχεται από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Νέες φυτεύσεις ή αναδιάρθρωση καλλιεργειών: Αρκετά απαιτητικό σε κεφάλαια είναι το πεδίο που αφορά τις νέες φυτεύσεις πολυετών καλλιεργειών, καθώς δεν υπάρχει κάποιο πρόγραµµα που να καλύπτει τουλάχιστον το χρηµατοοικονοµικό έλλειµµα που έχουν οι πολυετείς φυτείες, µέχρι να φθάσουν στην οικονοµική αυτοδυναµία. Ιδιαίτερα αν θα πρέπει ο αγρότης να «χαλάσει» κάποια άλλη καλλιέργεια, τότε εδώ µιλάµε και για «διαφυγόν εισόδηµα» για αυτά τα 3-4 χρόνια µέχρι να βγάλει παραγωγή το δέντρο, το οποίο επίσης κανένα πρόγραµµα δεν καλύπτει. Παρόλα αυτά το ενδιαφέρον παραµένει µεγάλο. Προς το παρόν, ως επενδυτικό πρόγραµµα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες (νέες φυτεύσεις) τρέχει µονάχα ο Αναπτυξιακός Νόµος. Όσον αφορά τα οινάµπελα, αυτά έχουν το δικό τους πρόγραµµα, την Αναδιάρθρωση Αµπελώνων, που θα ανοίξει ξανά για αιτήσεις την 1η Μαρτίου. Όσον αφορά τη δανειοδότηση και αυτή τη δαπάνη µπορεί να καλύψει το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα: Η επιλογή αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος σε συνδυασµό µε υδατοδεξαµενές για τις ανάγκες άρδευσης αποµακρυσµένων αγροτεµαχίων από το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ, θεωρείται υπό προϋποθέσεις µία καλή εναλλακτική λύση έναντι της εγκατάστασης γεννήτριας πετρελαίου.Το κόστος για την εγκατάστασης ενός τέτοιου «πακέτου» ξεκινά περίπου από τα 3.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια που συνδέονται µε την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές γίνονται δεκτά αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του νέου κύκλου του Αναπτυξιακού Νόµου που λήγει στο τέλος Μαρτίου, µε επιδότηση έως 50%. Παράλληλα, αναµένεται µέσα στο έτος η πρόσκληση του Μέτρου 4.1.2 για όσους θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες ενέργειας σε αρδευτικά δίκτυα. Η επιδοτούµενη δαπάνη µπορεί να φτάσει τα 30.000 ευρώ

Αρδευτικά ∆ίκτυα: Ένα σύστηµα στάγδην άρδευσης για δέντρα συνήθως παίζει στο εύρος µεταξύ 150 και 350 ευρώ ανά στρέµµα, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε χωράφι (κλίση, µε µεγάλες γραµµές, καταλληλότητα νερού). Και αυτό το κόστος έχει να κάνει µόνο µε ορισµένα στοιχεία του εξοπλισµού (π.χ σταλάκτες), ενώ απαιτούνται και άλλα όπως το σύστηµα φιλτραρίσµατος που µπορεί να προσθέσει ένα ποσό που ξεκινά από τα 300 και µπορεί να φτάσει τα 5.000 ευρώ για την εκµετάλλευση. Για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων ανοιχτή είναι η προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόµου. Επιπλέον, αναµένεται και η πρόσκληση του Μέτρου 4.1.2 του ΠΑΑ που επιδοτεί τα αρδευτικά συστήµατα, µέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ.

Με σύγχρονα εργαλεία η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει σε µια βιώσιµη ανάπτυξη

Ο αγροτικός τοµέας συµβαδίζει µε τη σύγχρονη τεχνολογία, προκειµένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός σε µια περιβαλοντικά ασφαλή και βιώσιµη οικονοµία.

Οι αγρότες, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατά την ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων προϋπολογισµού από 10.000 ευρώ και µέχρι 5 εκατ. ευρώ, έχουν τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς, µε χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, στηρίζει µε προνοµιακούς όρους και µειωµένες εξασφαλίσεις τους αγρότες, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις οµάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις. Σηµειώνεται ότι το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Οι χρηµατοδοτήσεις γίνονται µε τη µορφή µακροπροθέσµου δανείου, για την κάλυψη των παγίων δαπανών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Κάθε δικαιούχος µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε ποσά που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και µπορεί να φθάσουν ακόµα και τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο αγροτικός τοµέας για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής, καλείται να είναι έτοιµος, δηλαδή να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευφυή γεωργία, την ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, την ορθολογική επιλογή µηχανηµάτων, τη χρηστή χρήση κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργήσιµης γης. Παράλληλα, να διατηρήσει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται να προσαρµοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία, να διατηρήσει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι κοινή πεποίθηση πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως η σύγχρονη οικονοµία συνδέεται άµεσα µε ένα ασφαλές περιβάλλον. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027, ορίζει ότι τουλάχιστον το 40 % του συνολικού προϋπολογισµού της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συµβάλει στη δράση για το κλίµα.

Το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο συµµετέχει η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα στον αγροτικό κόσµο να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί βιώσιµος στο σηµερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.

∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και έχουν ενταχθεί:

■ στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων», που περιλαµβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που είτε έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.

■ στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων», που περιλαµβάνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (π.χ. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.

Οι δυο συγκεκριµένες δράσεις εντάσσονται αντίστοιχα στα υποµέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην µεταποίηση /εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του µέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σηµειώνεται ότι η εγγύηση από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης φθάνει στο 80% της επενδυτικής δαπάνης. Στην Τράπεζα Πειραιώς, η εγγύηση παρέχεται µε οφέλη για το δικαιούχο, όπως η καλύτερη τιµολόγηση ως προς το επιτόκιο, οι µειωµένες εξασφαλίσεις.

Μέσω του προγράµµατος χρηµατοδοτείται η ιδιωτική συµµετοχή των επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4. Στο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται και χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίων κίνησης, οι οποίες αποτελούν µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου της επένδυσης. Το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης του τελικού δικαιούχου (εκτός των συλλογικών ενώσεων αγροτών) πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (σ.σ. σε όρους τυπικής απόδοσης).


Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Άµεσα η διαδικασία εκταµίευσης µε εγγυηµένα δάνεια από το ΠΑΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας τη σηµαντική συνεισφορά του πρωτογενούς τοµέα στην τοπική οικονοµία υπέγραψε την 31/08/2020 συµφωνία λήψης εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ – EIF) ύψους 20 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια σύστασης του «Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία , την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( EFSI ). Στόχος της ανωτέρω συµφωνίας είναι η παροχή ευκολότερης πρόσβασης στη χρηµατοδότηση επενδύσεων του γεωργικού τοµέα και της µεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται είναι οι :

■ 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» και

■ η 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» και η διαδικασία των αιτήσεων υλοποιείται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας (www.ependyseis.gr) του ΠΣΚΕ (Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων) .

Το επιλέξιµο πελατολόγιο αφορά επαγγελµατίες αγρότες, νέους αγρότες, οµάδες παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισµούς και µεταποιητικές επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων συγκεκριµένων κλάδων, ενδεικτικά : κρέατος, επεξεργασίας γάλακτος, αυγών, δηµητριακών, οίνου, προϊόντων ελαιόλαδου, φρούτων, λαχανικών, φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών κλπ.

Οι κυριότερες επιλέξιµες δαπάνες αφορούν την αγορά ενσώµατων ή ασώµατων στοιχείων ενεργητικού, την απόκτηση µεταχειρισµένου εξοπλισµού (εφόσον τεκµηριώνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο), τον ΦΠΑ, την αγορά ζώντων ζώων, φυτών, τις δαπάνες φύτευσης κλπ.

Τα δανειακά προϊόντα που προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι:

Α) µακροπρόθεσµο επενδυτικό δάνειο ποσού : από 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ και,

Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης άµεσα συνδεδεµένα µε τη στήριξη της επένδυσης ποσού : έως το 30% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών µε µέγιστο 200.000 ευρώ.

Τα οφέλη που θα αποκοµίσει το πελατολόγιο που θα πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας, περιλαµβάνουν :

α) χαµηλότερο επιτόκιο κατά 20% σε σχέση µε αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις και όχι µεγαλύτερο από 6,50% .

β) µειωµένες απαιτήσεις για λήψη εµπράγµατων εξασφαλίσεων και όχι µεγαλύτερες από το 40% των συνολικών χρηµατοδοτήσεων.

γ) µεγαλύτερη διάρκεια δανείων (έως 15 έτη για τα µακροπρόθεσµα δάνεια και έως 5 έτη για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης).

δ) έκπτωση 20% επί του τιµολογίου της τράπεζας για τις δαπάνες– προµήθειες της επιχειρηµατικής πίστης και,

ε) άµεση και ευέλικτη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης µε την δυνατότητα Συµβουλευτικής Τραπεζικής. Η  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας µε την εµφάνιση της αίτησης στο ΠΣΚΕ θα φροντίσει για την άµεση επικοινωνία του αρµόδιου account officer, µε τον δυνητικό επενδυτή και άµεσα θα οργανώσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του. Στην συνέχεια και µετά την διάγνωση των πραγµατικών επιχειρηµατικών αναγκών του επενδυτή και αξιολογώντας την πιστωτική του κατάσταση, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησης µε άµεση διαδικασία εκταµίευσης.

Τονίζεται ότι η βασική διαφορά σε σχέση µε υφιστάµενα προγράµµατα είναι η δυνατότητα παροχή εγγύησης από τo «Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ( European Investment Fund – EIF )» και συγκεκριµένα µέσω του µηχανισµού εγγυοδοσίας «European Structural and Investment Fund – European Agricultural Fund for Rural Development ( ESIF – EAFRD ) ».

Ο µηχανισµός αυτός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην χώρα µας, στοχεύει στην δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζική χρηµατοδότηση παραγωγών και αγροτών του ευρύτερου αγροτοδιατροφικού τοµέα, προς ενίσχυση της υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Απευθύνεται σε επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα παροχής επαρκών εξασφαλίσεων, απολαµβάνοντας παράλληλα χαµηλότερο χρηµατοοικονοµικό κόστος.

Η περίοδος διαθεσιµότητας είναι µέχρι τον Αύγουστο 2023 ή µέχρι την πλήρη εξάντληση του προϋπολογισµού.

Οι χρηµατοδοτούµενες επενδύσεις µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης µπορούν να είναι και ανεξάρτητες από την υπαγωγή τους σε κάποιο αναπτυξιακό ή επιδοτούµενο πρόγραµµα, αρκεί να πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιείται παράλληλα και µε άλλο πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συνδυασµού µε επιχορηγούµενα προγράµµατα, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης (4.1.1 και 4.1.3), η δράση 4.2.1, ο Αναπτυξιακός Νόµος κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα µέγιστα όρια ενισχύσεων και δεν θα χρησιµοποιούνται για την προεξόφληση επιχορήγησης ή για την κάλυψη του αναλογούσας επιχορήγησης των υπολοίπων µορφών στήριξης.

Προς αποφυγή αµφιβολιών, η συνολική χρηµατοδότηση θα µπορεί να συνδυαστεί µε επιχορηγήσεις, µόνο για τις περιπτώσεις που το ποσό της δανειοδότησης µέσω ESIF υπολογίζοντας και τις άλλες µορφές στήριξης δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επένδυσης και µε την επιφύλαξη βέβαια, των εφαρµοστέων κανόνων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις.

Από την σύντοµη εµπειρία του προγράµµατος το ενδιαφέρον των δανειοληπτών µέχρι στιγµής επικεντρώνεται στη δράση 4.1.4. και υπάρχει σηµαντικό και πραγµατικό ενδιαφέρον.

Εκτιµάται ότι υπάρχει υψηλή και πραγµατική ανάγκη για νέες επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα για χρηµατοδότηση µε σχετικά χαµηλό και βιώσιµο χρηµατοοικονοµικό κόστος.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προγραµµατίζει να διαθέσει το σύνολο του προϋπολογισµού που της αναλογεί, σύµφωνα µε την σύµβαση που έχει υπογράψει µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ – EIF) ύψους 20 εκατ. ευρώ, σε υγιείς και βιώσιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητας του ευρύτερου αγροτοδιατροφικού τοµέα.

∆ηµήτριος Γάτος/ ∆ιευθυντής Εργασιών
& Πιστοδοτήσεων – Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας στηρίζει έγκαιρα και µε πολλαπλές λύσεις τον αγρότη

«Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονοµικής ζωής της επαρχίας και η διαρκής στήριξη του είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη της περιφέρειας και της υπαίθρου. Για όλους εµάς στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αυτό δεν αποτελεί µια ευκαιριακή ενασχόληση αλλά µια στρατηγική επιλογή, πάνω στην οποία µε µεθοδικότητα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουµε τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες για το σύγχρονο αγρότη και κτηνοτρόφο.», δήλωσε ο κ. Τουρναβίτης Παναγιώτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. «Τώρα, ιδιαίτερα µετά τις εκτεταµένες καταστροφές που επέφερε
ο ΙΑΝΟΣ στην ευρύτερη περιοχή µας, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να στηριχθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και να βοηθηθούν ουσιαστικά όλοι εκείνοι που σχεδιάζουν το αύριο της εκµετάλλευσης τους, που τολµούν την µετάβαση σε ένα νέο µοντέλο καλλιέργειας και µεταποίησης, σύγχρονο και καινοτόµο.

∆εν µπορεί να υπάρξει ανάταση της εθνικής οικονοµίας, στήριξη της περιφέρειας, καταπολέµηση της ανεργίας των νέων και κυρίως προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο µας χωρίς την πραγµατική στήριξη του πρωτογενούς τοµέα και των ευκαιριών µεταποιητικής δραστηριότητας που αυτός προσφέρει.
Ο πολύπαθος αγροτικός κόσµος µέσω των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, διαθέτει σήµερα µια µοναδική ευκαιρία να «αλλάξει ταχύτητα» και να θέσει τα θεµέλια για ένα καλύτερο, σύγχρονο, καινοτόµο και εξωστρεφές αύριο, που θα καταφέρει να προσδώσει υπεραξία στην αγροτική εκµετάλλευση του. Και η Τράπεζα µας είναι, όπως πάντα, παρούσα να στηρίξει αυτή την µετάβαση, µιας και από την πρώτη στιγµή µετέχοντας στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος του Ταµείου δεν είναι άλλος από την διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συνεπώς καλούµε τους δικαιούχους του προγράµµατος, της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.»

Οι ωφελούµενοι που θα συνεργαστούν µε την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα έχουν µια σειρά από συµπληρωµατικά οφέλη όπως η καλύτερη τιµολόγηση ως προς το επιτόκιο και τα έξοδα, οι µειωµένες εξασφαλίσεις και η µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής. Σηµαντικό να τονιστεί πως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις για χρηµατοδοτήσεις έως 250.000 ευρώ (π.χ. προσηµείωση ακινήτου, χωραφιού κτλ).

Επιπλέον, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανάλογα και µε την πιστοληπτική διαβάθµιση του πελάτη, οι ωφελούµενοι του προγράµµατος µπορούν να έχουν πρόσβαση και σε επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες όπως:

■ 1. Χρηµατοδοτήσεις µε προνοµιακούς όρους, έναντι της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης των ωφελούµενων.

■ 2. Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής µε προνοµιακούς όρους για την προείσπραξη της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης των ωφελούµενων

■ 3. Αγροτικό Λογαριασµό, συνδεδεµένο µε τις αγροτικές επιδοτήσεις του αγρότη ή κτηνοτρόφου, µε προνοµιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα και ψηφιακές υπηρεσίες όπως e-banking, ειδοποιήσεις κίνησης στους λογαριασµούς του µέσω e-mail ή/και sms.

■ 4. Επιδοτούµενο Άτοκο ∆άνειο Αγοράς Αγρού, όπου ανάλογα µε την ηλικία του επαγγελµατία αγρότη η επιδότηση των τόκων της χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει το 100%.

■ 5. Συµβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διαθέτει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας µε επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που καλύπτουν πλήθος προϊόντων, όπως βαµβάκι, µέλι, γάλα, ψυχανθή κ.α., εξασφαλίζοντας την διάθεση της παραγωγής και διασφαλίζοντας το αγροτικό εισόδηµα.

■ 6. EaSI Αγροτικό ∆άνειο. Αφορά δάνεια έως 50.000 ευρώ για την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων ή την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, µε την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. «Το σηµαντικότερο είναι πως στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, µπορούν να βρουν έναν αξιόπιστο σύµµαχο για την στήριξη και ανάπτυξη της δραστηριότητας τους. Έναν σύµβουλο για την επίτευξη των στόχων τους και έναν έµπιστο συνεργάτη για την ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων.»

ΠΗΓΗ agrotika-nea.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: