Ανοιχτή πρόσκληση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς τους πυρόπληκτους Δήμους του 2007 να υποβάλλουν φακέλους για την ένταξη έργων
Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ανοιχτή πρόσκληση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς τους πυρόπληκτους Δήμους του 2007 να υποβάλλουν φακέλους για την ένταξη έργων
Στη Γερμανία ο Νεκτάριος Φαρμάκης - Θα βρεθεί στην επαρχία Vorpommern-Greifswald και «ψήνεται» συνεργασία | Ειδησεις Πάτρα νέα

Ανοιχτή πρόσκληση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς τους πυρόπληκτους Δήμους του 2007 να υποβάλλουν φακέλους για την ένταξη έργων


Ευκαιρία για «επούλωση» πληγών
Ανοιχτή πρόσκληση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς τους πυρόπληκτους Δήμους του 2007 να υποβάλλουν φακέλους για την ένταξη έργων

Νεκτάριος Φαρμάκης

Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους της Ηλείας που επλήγησαν από τα φονικές πυρκαγιές του 2007 να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους έργων για πρόταση ένταξης για τη χρηματοδότησή των στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401) απεύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού της Π.Ε. Ηλείας που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 περιλαμβάνουν Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες της υπ’ αριθμ. οικ./5285/Α32/31.08.2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1744/Β/ 31.08.2007 σχετικά με την «Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας …») και της υπ’ αριθμ. 6374/Α32/10. 10.2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2024/Β΄/15.10.2007 σχετικά με την «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας είναι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ο Δήμος Ζαχάρως, ο Δήμος Ήλιδας, ο Δήμος Πηνειού και ο Δήμος Πύργου.
Τα προς ένταξη νέα έργα θα πρέπει να αφορούν έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007, να μην χρηματοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις Αναπτυξιακών Σχεδίων των Περιφερειών των πληγεισών περιοχών, να είναι συμβατά με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τους κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις, να αποδεικνύεται η αρτιότητα, η λειτουργικότητα ή και η συμπληρωματικότητά τους με άλλα έργα που υλοποιούνται στην πληγείσα περιοχή και να είναι ώριμα για την άμεση υλοποίησή τους (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις, κλπ.).
Παράλληλα, θα πρέπει να αφορούν σε παρεμβάσεις αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών με έργα μικρής κλίμακας, στοχευμένα, πολλαπλασιαστικής τοπικής αξίας που στόχο έχουν την άρση της απομόνωσης της πυρόπληκτης περιοχής, τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών των πυρόπληκτων περιοχών, την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, και την επίτευξη της συνολικής συνοχής με τη μεγιστοποίηση της συμβολής των ενδογενών πόρων της πυρόπληκτης περιοχής
Και να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως: Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις υφιστάμενου αγροτικού ή δημοτικού οδικού δικτύου που διευκολύνει τη λειτουργία των πυρόπληκτων τοπικών κοινωνιών βελτιώνει την προσβασιμότητα και αμβλύνει τις συνέπειες απομόνωσης των τοπικών πυρόπληκτων κοινωνιών. Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης των τοπικών πυρόπληκτων κοινοτήτων και Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις αποχετευτικών δικτύων τοπικών πυρόπληκτων κοινοτήτων.

Με την εν λόγω πρόσκληση καλύπτεται το συνολικό κόστος του Υποπρογράμματος 1 για τα προτεινόμενα έργα ανέρχεται στο ποσό των 3.477.879,64 € και καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βάσει της ΑΠ 55923/ΔΚΠ353/18.12.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3557/Β/31.12.2012).
Τα διατιθέμενα ποσά ανά Δικαιούχο Δήμο, για την Υποβολή προτάσεων διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Οι Δικαιούχοι Δήμοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι του Υπολοίπου Ποσού Κατανομής που τους αναλογεί. Σε περίπτωση υποβολής από Δικαιούχο Δήμο πέραν της μιας προτάσεως και μέχρι το ποσό κατανομής που του αναλογεί, υποχρεωτικά ο Δήμος θα ιεραρχήσει τις προτάσεις του με Απόφαση συλλογικού οργάνου. Η διάρκεια για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται σε 45 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 31/01/2023 και λήγει την 17/03/2023.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: