Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Από ελεύθεροι πολίτες …”δουλοπάροικοι”; Διαβάστε τι φέρνει ο νέος Πτωχευτικός και πως μπορείτε να σώσετε το σπίτι σας

Από ελεύθεροι πολίτες …”δουλοπάροικοι”; Διαβάστε τι φέρνει ο νέος Πτωχευτικός και πως μπορείτε να σώσετε το σπίτι σας

Μετατέθηκε η έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού Νόμου Ν. 4738/2020 στις 1 Ιουνίου 2021 ενώ συνεχίζει να ισχύει ο Νόμος Κατσέλη. Παρουσιάζουμε έναν χρήσιμο οδηγό για δανειολήπτες και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τους πλειστηριασμούς, τον Νόμο Κατσέλη και τις αλλαγές του νέου Πτωχευτικού Κώδικα μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις.


Μέχρι πότε δίδεται η δυνατότητα νέων αιτήσεων του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη);
Έως τις 31/5/2021 κατατίθενται νέες αιτήσεις του Νόμου Κατσέλη. Από την 1η Ιουνίου 2021 παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130).


Όσες αιτήσεις του Νόμου Κατσέλη έχουν κατατεθεί θα εκδικαστούν κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του;
Ναι, οι εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νέου πτωχευτικού κώδικα εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010.


Τι αλλάζει από 1/6/2021 για όσους έχουν οφειλές;
Οι διαδικασίες που εισάγονται με Νόμο 4738/2020 είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019 «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)» καθώς διασφαλίζεται ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους·


Πότε απαλλάσσεται ο οφειλέτης από τα χρέη;
Δίδεται η δυνατότητα όλων των φυσικών προσώπων να απαλλαγούν από χρέη εντός τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης εκτός αν ελέγχονται για δόλιες ενέργειες ή αρνούνται να συνεργαστούν με τα όργανα της πτώχευσης. Μάλιστα, στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα που πτωχεύουν εισφέρουν στη πτωχευτική περιουσία στοιχεία σημαντικής αξίας, όπως λ.χ. την κύρια κατοικία τους, η απαλλαγή επέρχεται ταχύτερα, μετά την πάροδο ενός έτους από την κήρυξη της πτώχευσης. Με τον τρόπο αυτό ο νόμος ανταποκρίνεται στην υπόδειξη της οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα για την εφαρμογή των διατάξεων περί απαλλαγής από τα χρέη στους καταναλωτές το συντομότερο δυνατόν.


Ποιες λύσεις θα έχουν οι οφειλέτες από 1/6/2021;
A. Ρύθμιση οφειλών: Ο νόμος ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους: προς δημόσιο (ΑΑΔΕ), ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ), τράπεζες και διαχειριστές δανείων (funds, servicers). Η ρύθμιση είναι μακροχρόνια, σε έως 240 δόσεις για το δημόσιο. Εφόσον ο οφειλέτης αποτελεί ευάλωτο νοικοκυριό, τότε το κράτος επιδοτεί τα δάνεια με εξασφάλιση στην πρώτη κατοικία του.


B. Απαλλαγή οφειλών – Δεύτερη ευκαιρία: Ο νόμος ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απαλλαγούν από όλες τις οφειλές τους, έναντι όλων των πιστωτών τους, εφόσον δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης στο δικαστήριο, με σκοπό να λάβει την απαλλαγή οφειλών.


Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:
α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
ή
β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες με ένα κλικ στην πηγή enikonomia.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: