Άρθρο της Δ. Άυγερινοπούλου για τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές της7ης Ιουλίου 2019 - Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πλέον κοινωνικά ευαίσθητη Κυβέρνηση των τελευταίων ετών
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Άρθρο της Δ. Άυγερινοπούλου για τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές της7ης Ιουλίου 2019 – Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πλέον κοινωνικά ευαίσθητη Κυβέρνηση των τελευταίων ετών
Διαγραφή των οφειλών των πυροπλήκτων της Ηλείας προς τη ΔΕΗ μετά από παρέμβαση της Δ. Αυγερινοπούλου - ΗΛΕΙΑ ΤV

Άρθρο της Δ. Άυγερινοπούλου για τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές της7ης Ιουλίου 2019 – Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πλέον κοινωνικά ευαίσθητη Κυβέρνηση των τελευταίων ετών

 • Αθήνα, 6 Ιουλίου 202
 • 2Τρία χρόνια συμπληρώνονται από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Η Κυβέρνησητης Νέας Δημοκρατίας, αν και ήρθε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς διεθνείς κρίσεις,με σχέδιο συνεχίζει να λαμβάνει γενναία μέτρα για την αντιμετώπιση τηςενεργειακής κρίσης, τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και τηνοριζόντια στήριξη όλων των πολιτών και έχει επιτυχώς εκσυγχρονίσει σειρά τομέων,φροντίζοντας η ανάπτυξη να είναι συμπεριληπτική, ψηφιακά έξυπνη,περιβαλλοντικά βιώσιμη και με δίκαιους όρους προς όφελος της κοινωνίας καιιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που χαίρουν της απαιτούμενηςστηρίξεως.
 • Κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τρία αυτάχρόνια ήταν η γρήγορη ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας με νέες θέσειςεργασίας και καλύτερους μισθούς, ενώ επίκεντρο όλων των δράσεων ήταν οπολίτης.
 • Σήμερα η Ελλάδα είναι μια άλλη Ελλάδα και η Κυβέρνηση της ΝέαςΔημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η πλέονκοινωνικά ευαίσθητη Κυβέρνηση που έχει υπάρξει στην Ελλάδα κατά τα τελευταίαχρόνια. Η κοινωνική πολιτική δε της Κυβέρνησης μπορεί να χωριστεί σε τέσσεραμεγάλα κεφάλαια: την εργασία, την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνικήασφάλιση και την προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.
 • Τομείς στουςοποίους η Κυβέρνηση έκανε τολμηρές αλλαγές για τη βελτίωση τηςκαθημερινότητας και της διαβίωσης των πολιτών.Στον τομέα της εργασίας, κεντρικές τομές είναι η διπλή αύξηση του κατώτατουμισθού στα 713 ευρώ, η οποία συνεπάγεται και αύξηση στις τριετίες και σταεπιδόματα, και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ένα νέο πρόσθετο εργαλείο για τηνπροστασία των εργαζομένων που καταπολεμά τη μαύρη εργασία και τηνεργοδοτική αυθαιρεσία. Συμπληρωματικά, για την προστασία των εργαζομένων, ταστελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας θα έχουν πια αυτόματη πρόσβαση σταδεδομένα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ενώ με τον νέο νόμο οι εργατοτεχνίτες απέκτησανεπιτέλους τα ίδια δικαιώματα με τους υπαλλήλους. Καθιερώθηκε, ακόμη, από τηνΚυβέρνηση η γονική άδεια για τον πατέρα και αυξήθηκαν οι μέριμνες στις νέεςμητέρες στο πλαίσιο της εναρμόνισης της οικογενειακής και της επαγγελματικήςζωής, ενώ σε συμφωνία πια με τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι μπορούν ναορίζουν οι ίδιοι τον χρόνο της απασχόλησης και των διακοπών τους.
 • Ακόμη, ηχώρα διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας αλλά καιπροστασίας των εργαζόμενων στα delivery, και έχουν ρυθμιστεί κρίσιμα ζητήματα,όπως η τηλεργασία και το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζόμενου.
 • Η μείωση της ανεργίας ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα τηςΚυβέρνησης, το οποίο και κερδήθηκε, καθώς με μια σειρά σημαντικώνπαρεμβάσεων στην αγορά εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίαςκαταφέραμε να μειώσουμε κατά σχεδόν 5 μονάδες την ανεργία και να έχουμε ταχαμηλότερα ποσοστά ανεργίας που είχαμε εδώ και 12 χρόνια. Με ουσιαστικάμέτρα τονώθηκε η απασχόληση και σε τρία χρόνια άνοιξαν και ανοίγουν 136.000νέες θέσεις εργασίας μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Άπασχόλησης και μεπρογράμματα εστιασμένα στην απασχόληση των συμπολιτών μας άνω των 55ετών. Στόχος της Κυβέρνησης ήταν δε η κατάρτιση και η εξειδίκευση των ανέργων,αλλά και η ενεργοποίηση των ιδίων για εύρεση εργασίας, το οποίο ενθαρρύνθηκεμέσα από στοχευμένα μέτρα.Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης,ώστε οι συντάξεις να παρέχονται γρήγορα και δίκαια.
 • Η Κυβέρνηση προχώρησεστη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, αλλάκαι σε αυξήσεις έως 7,2% στις κύριες συντάξεις για τουλάχιστον 225.000συνταξιούχους, ακυρώνοντας παράλληλα τις περικοπές για άλλους 250.000 πουλάμβαναν άνω των 1.300 ευρώ σε κύρια και επικουρική ασφάλιση. Επιστράφηκαναναδρομικά σε πάνω από 1.200.000 συνταξιούχους, λύθηκαν εκκρεμότητες στοχώρο των συντάξεων, όπως συντάξεις χηρείας, και μέσα στους πρώτους πέντεμήνες του 2022 εκδόθηκαν όσες συντάξεις είχαν βγει όλο το 2019, κάνονταςσημαντικές παρεμβάσεις στον ΕΦΚΑ.
 • Ειδική ήταν και η μέριμνα της Κυβέρνησης γιατους συνταξιούχους του μέλλοντος, όπου καθιερώθηκε ένα καινοτόμο σύστημαεπικουρικής ασφάλισης, όπου η πολιτεία εγγυάται στο ακέραιο την επιστροφή τωνεισφορών των ασφαλισμένων μετά την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου, ενώδίνεται, συμπληρωματικά, και η δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέγουν τον τρόπο που θαεπενδύσουν τις αποταμιεύσεις τους.
 • Το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης στοντομέα της κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις προαναφερθείσεςσημαντικές παρεμβάσεις, αλλά συνεχίζεται για την ελάφρυνση των πολιτών. Όπωςανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση την 1/1/2023 θα καταργήσει τηνΕισφορά Άλληλεγγύης για όλους, για συνταξιούχους και για δημόσιουςυπαλλήλους, ενώ την ίδια μέρα θα ξεπαγώσουν και οι συντάξεις για πρώτη φοράμετά από 12 χρόνια, μπαίνοντας σε μία τροχιά τακτικών και μόνιμων αυξήσεων.Ειδική μέριμνα έδειξε, τέλος, η Κυβέρνηση, στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, καιστον τομέα της προστασίας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ευρισκόμενηεμπράκτως δίπλα σε κάθε πολίτη με γνώμονα να μην μείνει κανείς πίσω.
 • Μόνοεντός του 2021 δαπανήθηκαν 4,8 δισεκατομμύρια σε επιδόματα στουςχαμηλοσυνταξιούχους, στους ανασφάλιστους υπερήλικες, σε ΆμεΆ συμπολίτεςμας, ενώ υπήρξε μία σειρά από έκτακτες ενισχύσεις ως άμυνα απέναντι στηνακρίβεια.
 • Πάρθηκαν, ακόμη, σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η αύξηση τωνγευμάτων σε 276 σχολεία, η Κάρτα Άναπηρίας, η οποία θα διευκολύνει 180.000συνανθρώπους μας και ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού που θα ενισχύσει τηνανεξάρτητη διαβίωση 2.000 δικαιούχων.
 • Καίριες ήταν και οι παρεμβάσεις στοδικαιϊκό σύστημα, όπου καθιερώθηκαν αυστηρότερες ποινές για τον βιασμό, την κακοποίηση και την παρενόχληση, ενώ εγκαινιάζονται καινοτόμα συστήματα,όπως το «panic buFon».
 • Στα πολλά κυβερνητικά μέτρα με κοινωνικό πρόσημο,ξεχωρίζουν, τέλος, οι δωρεάν προληπτικές παρεμβάσεις, η κατάργηση τηςρατσιστικής απαγόρευσης της αιμοδοσίας από ομοφυλόφιλους, αλλά και ηπρόσβαση στους διεμφυλικούς στα προγράμματα εργασίας του ΟΆΕΔ.
 • Όι σπουδαίες αυτές παρεμβάσεις στους τομείς της απασχόλησης, τηςκαταπολέμησης της ανεργίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της προστασίας τωνπιο ευάλωτων συμπολιτών μας συνθέτουν το κοινωνικό προφίλ της Κυβέρνησηςτης Νέας Δημοκρατίας, όπου στο επίκεντρο είναι ο πολίτης.
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: