Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ :Εκμίσθωση σε κτηνοτρόφους εσωλίμνιων εκτάσεων για βόσκηση στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ :Εκμίσθωση σε κτηνοτρόφους εσωλίμνιων εκτάσεων για βόσκηση στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ


Εκμίσθωση σε κτηνοτρόφους εσωλίμνιων εκτάσεων για βόσκηση στον 
ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού

Ο αρμόδιος επί αγροτικών θεμάτων Αντιδήμαρχος Ήλιδας κ. Αθανάσιος 
Γεωργόπουλος ενημερώνει τους κτηνοτρόφους των όμορων Κοινοτήτων της 
τεχνητής λίμνης του φράγματος Πηνειού, πως θα διατεθούν εσωλίμνιες 
εκτάσεις του ταμιευτήρα για κοινή βόσκηση.
Συγκεκριμένα ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού θα ενοικιάσει στους 
ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους εκτάσεις για βόσκηση και με απόφαση του 
Οργανισμού θα καθοριστεί το ύψος του μισθώματος, καθώς και οι όροι της 
μίσθωσης.
                Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κτηνοτρόφοι των Κοινοτήτων Αγίου Ηλία, 
Βελανιδίου, Κάμπου, Κεραμιδιάς, Εφύρας, Λάττα, Αγραπιδοχωρίου, Δάφνης, 
Αυγής και Κέντρου που δέχονται να συνεργασθούν μεταξύ τους ,
αυτοδιαχειριζόμενοι την έκταση την οποία θα ενοικιάσουν.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι οικονομικά τακτοποιημένοι για τις 
μισθώσεις των προηγούμενων ετών και όσοι έχουν στην κατοχή τους 
αιγοπρόβατα, που θα αποδεικνύεται από το Μητρώο Εκμετάλλευσης 
Αιγοπροβάτων, με πρόσφατη απογραφή που θα καταθέτουν μαζί με την 
αίτησή τους.
                Δικαίωμα κοινής βόσκησης έχουν οι κτηνοτρόφοι μικρών ζώων, ενώ σε αυτούς 
που κατέχουν μεγάλα ζώα (αγελάδες, άλογα κ.α.) δε θα επιτρέπεται η 
ελεύθερη κοινή βόσκηση διότι λόγου του μεγάλου βάρους των, καταστρέφουν 
τον χλωροτάπητα των εκτάσεων, γεγονός που δημιουργεί φαινόμενα 
διαβρώσεων και επί πλέον τα μεγάλα ζώα δεν θα  επιτρέπεται να βόσκουν σε 
κοινό βοσκότοπο με τα μικρά. Τα μεγάλα ζώα θα περιοριστούν σε έκταση 
που θα υποδειχθεί από τον Οργανισμό, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα 
με τους κατέχοντες μικρά ζώα στις υπό βόσκηση εκτάσεις.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε καλλιέργεια στις παραχωρούμενες εκτάσεις, 
εκτός από αυτές της Κοινότητας Κέντρου που είναι εξωλίμνιες.
                Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην 
Κοινότητα όπου ανήκουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2021, στην οποία  θα 
αναγράφουν τον αριθμό των ζώων που κατέχουν και θα βοσκήσουν, καθώς 
και ότι δεν έχουν επαρκείς ζωοτροφές, και η οποία  θα βεβαιώνεται και θα 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
                Θα ακολουθήσει η αποστολή των αιτήσεων από τις Κοινότητες στον ΓΟΕΒ 
Πηνειού – Αλφειού μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 για έλεγχο και με τη 
συνεργασία των φορέων των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων, όπου αυτή κρίνεται 
απαραίτητη, θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από τον Οργανισμό θα εκδοθούν 
αποφάσεις εκμίσθωσης οι οποίες θα αποσταλούν στο Δήμο Ήλιδας κι εν 
συνεχεία στις Κοινότητες για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
                Οι κτηνοτρόφοι που θα επιλεγούν υποχρεούνται να καταβάλουν το μίσθωμα 
που θα οριστεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021.


Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: