Αυγερινοπούλου για εργασιακό νομοσχέδιο: Διευκολύνεται ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής - Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες
Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αυγερινοπούλου για εργασιακό νομοσχέδιο: Διευκολύνεται ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής – Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες

Αυγερινοπούλου για εργασιακό νομοσχέδιο: Διευκολύνεται ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής – Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021

Στη δημιουργία ενός υγιούς και δίκαιου περιβάλλοντος απασχόλησης για τις γυναίκες και στη διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αναφέρθηκε η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στο κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής».

Από το βήμα της Βουλής, η κα Αυγερινοπούλου εξήρε τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μέσω της διευθέτησης του χρόνου εργασίας για τους εργαζόμενους γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών και τους φροντιστές, αλλά και μέσω των πρόσθετων αδειών φροντίδας τέκνου και της 14ημερης άδειας για τον νέο πατέρα. Σημείωσε ότι με το «Σήμα Ισότητας» που εισάγει για τις επιχειρήσεις το νομοσχέδιο κάνει ένα βήμα ακόμα συμβάλλοντας στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στην εργασία. Επισήμανε δε ότι το στοίχημα της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές ιδίως θέσεις δεν είναι μόνο ένα στοίχημα της ίδιας της γυναίκας, αλλά στοίχημα κοινωνικό και οικονομικό.

Παρατίθεται κάτωθι το κείμενο της παρέμβασής της:

«Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα δίνει στον εργαζόμενο την ελευθερία να συγκαθορίζει μαζί με τον εργοδότη του τον χρόνο και τις συνθήκες εργασίας του. Ενισχύει τους θεσμούς εποπτείας επί των ίδιων των εργοδοτών και αναβαθμίζει την Επιθεώρηση Εργασίας ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Κυρώνει δύο πολύ σημαντικές συμβάσεις εργασίας, τη σύμβαση 187 της διεθνούς οργάνωσης εργασίας για το πλαίσιο προώθησης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και τη σύμβαση 190 για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Εναρμονίζει περαιτέρω το ελληνικό εργατικό δίκαιο με τους ευρωπαϊκούς ενωσιακούς κανόνες. Σύμφωνα με αυτά εισάγεται μία ευρεία και ουσιαστική απαγόρευση κατάχρησης εξουσίας καθώς απαγορεύεται κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή, είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Θεσπίζονται νέες διαδικασίες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης για την εξέταση των καταγγελιών αυτών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία του θύματος και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συστήνεται δε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αυτοτελές τμήμα για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία αλλά και η τήρηση ενός μητρώου εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Το νομοσχέδιο με το σήμα ισότητας που εισάγει για τις επιχειρήσεις κάνει ένα βήμα ακόμα συμβάλλοντας στην εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία λόγω φύλου και ενισχύει εργοδοτικές συμπεριφορές οι οποίες σέβονται την ισότητα των εργαζομένων. Δημιουργεί μία ακόμα ισχυρότερη βάση, ένα υγιές και δίκαιο περιβάλλον για τις γυναίκες οι οποίες ακόμα και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να απολαμβάνουμε ίσες συνθήκες στην αγορά εργασίας, παρά το ότι όχι μόνο είμαστε το ίδιο ικανές αλλά και ενίοτε διαθέτουμε και υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και εν γένει προσόντων. Παρόλα αυτά ως και σήμερα απολαμβάνουμε μισθούς κατώτερους των προσόντων μας και λιγότερες ευκαιρίες εξέλιξης στις καριέρες μας.

Το στοίχημα της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές ιδίως θέσεις στις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ένα στοίχημα της ίδιας της γυναίκας αλλά είναι ένα στοίχημα κοινωνικό και οικονομικό. Σε μελέτη οικονομικών επιδόσεων που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας για το 2019 οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις υπερέχουμε σε 10 βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες: σε δείκτες κερδοφορίας, δείκτες αποδοτικότητας και σε δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης. Συνεπώς, πρόκειται για ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε τόσο για εμάς τις ίδιες, όσο και για τις επιχειρήσεις και την εθνική μας κυρίως οικονομία. Και αυτό το νομοσχέδιο μας βοηθά προς αυτόν τον σκοπό.

Περαιτέρω το νομοσχέδιο προβλέπει για την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κι ενισχύει τον θεσμό του ιατρού εργασίας. Το δόγμα το οποίο ανέδειξε και το οποίο στην πράξη υπηρετεί πιστά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «πάνω από όλα υγεία» ισχύει πλέον και στον χώρο της εργασίας. Πολύ σημαντική είναι και η ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1158 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Το νομοσχέδιο ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η προλεγόμενη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά στις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και στη μεταχείριση στο χώρο εργασίας, ακόμα και μέσα από τη διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς. Ρυθμίζεται το δικαίωμα για την άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων ημερών, η οποία λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Λαμβάνει υπόψη ο νομοθέτης τις ανάγκες του σύγχρονου πατέρα για να είναι και αυτός κοντά στα παιδιά του και να απολαμβάνει την πατρότητα, ιδίως δε τις πολύτιμες πρώτες ημέρες μαζί με το νεογέννητο μωρό του ή το νέο παιδί στην οικογένεια, σε περίπτωση της απόκτησης τέκνου με υιοθεσία. Εισάγεται και για τους δύο γονείς γονική άδεια τεσσάρων μηνών που πρέπει να πάρουν έως το παιδί να κλείσει τα 8 χρόνια του ενώ δικαιούνται και πρόσθετες άδειες φροντίδας τέκνου, καθώς και μειωμένο ωράριο εργασίας για τους γονείς των μικρών παιδιών, αλλά και των παιδιών με αναπηρία και άλλες σχετικές με την οικογενειακή ζωή άδειες. Έτσι και οι δύο γονείς θα μπορέσουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανατροφή των τέκνων τους και να ανταποκριθούν τόσο στις πρακτικές όσο και τις ψυχικές ανάγκες των παιδιών τους. Υπάρχει δε πρόβλεψη και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Πολύ σημαντικό είναι το άρθρο που ρυθμίζει τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με αυτό κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή και μερική απασχόληση. Ο εργοδότης οφείλει να δικαιολογήσει ρητώς την απόρριψη της σχετικής αίτησης ή κάθε αναβολής χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας προς τους γονείς και τους φροντιστές. Δεν υπάρχουν πιο φιλεργατικές ρυθμίσεις από αυτές.

Τέλος οι σαράντα ώρες την εβδομάδα κατοχυρώνονται ακόμα περισσότερο και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η επιλογή της μιας ελεύθερης μέρας διευκολύνει την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και γίνεται σε πλήρη συμβατότητα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις διαιτητικές αποφάσεις. Η δε τηλεργασία είδαμε όλοι πια στην πράξη πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι είτε σε συνθήκες πανδημίας είτε ελπίζουμε σε συνθήκες ομαλές και πράγματι ήταν καιρός να θεσμοθετηθεί.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και θωρακίζει τα δικαιώματά τους, βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα ζωής τους και αξίζει να υπερψηφιστεί και να υιοθετηθεί προς όφελος όλων.

Ευχαριστώ πολύ».

Το οπτικοακουστικό υλικό της ομιλίας της είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://collab.parliament.gr/~IhBus

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: