Αυτές είναι οι 58 μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αυτές είναι οι 58 μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Αυτές είναι οι 58 μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Η παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους σε πραγματικό χρόνο και η έγκαιρη προειδοποίηση του υπερδανεισμού, αλλά και το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού με το clawback και rebate που θα ανταλλάσσοντα με κλινικές μελέτες και έρευνα, είναι δύο από τις συνολικά 58 μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάπτυξης

Στο κείμενο που παρουσιάστηκε χθες, τονίστηκε από όλους ότι τα 32 δισ. ευρώ θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού κενού της χώρας αλλά στην ουσία αν τελικά έχουμε την κινητοποίηση πόρων 57 δισ., οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν θα συντηρήσουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη ως το 2050, καθώς θα αλλάξουν την παραγωγική βάση της οικονομίας.

Πράγματι, ανάμεσα στις 58 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος υπάρχουν παρεμβάσεις για νέα χωροταξικά σχέδια για την θάλασσα, πολεοδομικά σχέδια για όλη την χώρα, αναβάθμιση δεξιοτήτων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα αλλά και ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αυτοματοποίηση ελέγχων .

Αναλυτικά οι μεταρρυθμίσεις του εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι:

1. Η κατάρτιση και η επικύρωση πολεοδομικών σχεδίων, τοπικών και ειδικών καθώς και η οριοθέτηση περιοχών και μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η οριοθέτηση οικισμών και τα σχέδια χαρακτηρισμών κοινόχρηστων ζωνών υποδοχής οδών θα καλύψουν ολόκληρη την χώρα οδηγώντας μέσα στην επόμενη πενταετία στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού χάρτη της χώρας (σήμερα καλύπτεται μόλις το 20%). Η μεταρρύθμιση θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

2. Η αναβάθμιση του ειδικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ με προϋπολογισμό 202 εκατ. ευρώ.

3. Θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Μεταρρύθμιση της αδειοδοτικής διαδικασίας που περιλαμβάνει απλοποίηση και ψηφιοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για τις υπεράκτιες ΑΠΕ.

4. Μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών.

5. Εφαρμογή της θαλάσσιας και παράκτιας πολιτικής και των σχετικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.Χωροταξικό ΑΠΕ.

6. Εφαρμογή νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.

7. Αλλαγές στη νομοθεσία για την μετάβαση του τομέα μεταφορών προς την ηλεκτροκίνηση, και δημιουργία εθνικού αρχείου για προσβάσιμους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

8. Μέτρα και κίνητρα για την τη μείωση αστικών στερεών αποβλήτων. Επίτευξη των στόχων μείωσης στο 10% των αστικών στερεών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2030 και αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2025.

9. Μετάβαση 5G. Προετοιμασία και παρακολούθηση της ανάπτυξης δικτύων 5ης γενιάς στους Ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.

10. H μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια καθώς υποβρυχίων καλωδίων στα νησιά με δυνατότητα παροχής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps.

11. Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την παροχή “πελατοκεντρικών” υπηρεσιών προσανατολισμένων προς τους Έλληνες πολίτες που εξυπηρετούνται από τη Δημόσια Διοίκηση και ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο δημόσιο περιβάλλον.

12. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των συστημάτων, δεδομένων και πληροφοριών. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο.

13. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης βάσης και υπόβαθρου για την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα συστημάτων και επιμέρους μητρώων και μεμονωμένων εφαρμογών μεταξύ φορέων του Δημοσίου Τομέα.

14. Ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Η μεταρρύθμιση στοχεύει να αναπτύξει μια καινοτόμα και σταθερή βάση για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εξελίξεων (π.χ. Cloud computing, Business Intelligence -AI, Artificial Intelligence-AI, Machine Learning) στη Δημόσια Διοίκηση.

15. Δημιουργία ενός κεντρικού πλαισίου Διακυβέρνησης Δεδομένων για την διασφάλιση και την παρακολούθηση της αξιοπιστίας, ιδιωτικότητας, χρηστικότητας και τυποποίησης των δεδομένων που φιλοξενούνται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους σε συμφωνία με τον νόμο 4727/2020. Η συγκεκατ.ριμένη μεταρρύθμιση θα έχει κόστος 26 εκατ. ευρώ.

16. Δημιουργία Ψηφιακού επιχειρησιακού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ

17. Μεταρρύθμιση του εργασιακού νόμου με την δημιουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τους εκατ.συγχρονισμού του εργατικού δικαίου

18. Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ALMP) ανασχεδιάζει το χαρτοφυλάκιο των ενεργών πολιτικών και προωθεί ταυτόχρονα σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός θα είναι 475 εκατ. ευρώ.

19. Η μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, αποσκοπεί στη βελτίωση της κάλυψης και της δίκαιης κατανομής των παροχών ανεργίας. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 162

20. Μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 1,04 δισ. ευρώ.

21. Ενίσχυση της ποιότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 471 εκατ. ευρώ

23. Μεταρρύθμισης του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι να ενισχυθούν οι Σχολές Μαθητείας. Η μεταρρύθμιση έχει προϋπολογισμό 143 εκατ. ευρώ.

24. Εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 131 εκατ. ευρώ.

25. Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιταχύνοντας την εφαρμογή του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στο τέλος του 2020. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έχει προϋπολογισμό 69 εκατ. ευρω

26. Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback για τον μεσοπρόθεσμο δραστικό περιορισμό του και ταυτόχρονος συμψηφισμός επιστροφών clawback με δαπάνες κλινικών μελετών, δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ή επενδυτικές δαπάνες των υπόχρεων για την επιστροφή εταιριών για την περίοδο 2021-2023, καθώς και πολιτικές για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

27. Αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των κέντρων υγείας και αναδιοργάνωση της δομής τους με επανεκατ.παίδευση του προσωπικού ώστε να δράσουν αποτελεσματικά σαν φροντίδα πρώτης γραμμής Ο προϋπολογισμός της μεταρρύθμισης είναι 273 εκατ. ευρώ.

28. Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής του πληθυσμού με τη δημιουργία ενός ευρύτατου συστήματος πρόληψης, πρωτοβάθμιας, δευτερογενούς και τριτοβάθμιας υγεία με προϋπολογισμό 254 εκατ. ευρώ.

29. Διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας συγκεκριμένων πληθυσμών που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα και εθισμούς με στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης ή της ιδρυματοποίησής τους. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 55 εκατ. ευρώ.

30. Εξορθολογισμός των αποζημιώσεων των ιατρικών πράξεων των νοσοκομείων και δημιουργία πλαισίου που θα εξασφαλίσει τη δημιουργία αξιόπιστων, ποιοτικών διαδικασιών και μετρήσεων της απόδοσης που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών, τις ανάγκες υγείας και την παροχή φροντίδας.

31. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παιδική προστασία για νήπια έως 2 – 5 ετών με προϋπολογισμό 184 εκατ. ευρώ.

32. Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχόλησης και της προσχολικής παρέμβασης σε άτομα και παιδιά με αναπηρία διαφόρων κατηγοριών (κινητικά προβλήματα, αισθητήρια προβλήματα, αυτισμό). Για την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση διατίθενται 104 εκατ. ευρώ.

33. Προστασία του συστήματος των κοινωνικών παροχών από αθέμιτες πρακτικές, και την εκροή συναλλάγματος προς τρίτες χώρες.

34. Κωδικοποίηση και απλούστευση του φορολογικού πλαισίου (κώδικας ΦΠΑ, κώδικας τελωνείων, νόμοι που αφορούν στην έμμεση φορολόγηση, δασμοί κτλ) με την συνδρομή της ΑΑΔΕ για την οποία θα διατεθούν 2 εκατ. ευρώ.

35. Απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων με πρώτη την αυτοματοποίηση της επιστροφής ΦΠΑ.

36. Μέτρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Aπλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ, μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις μέσω των ηλεκατ.τρονικών βιβλίων (myData), ηλεκατ.τρονικών τιμολογίων και την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

37. Ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η ενίσχυση θα γίνει μέσω ειδικής φορολογικής μεταχείρισης (υποδιπλασιασμός του χρόνου απόσβεσης του παγίου ή διπλασιασμός του ποσοστού ετήσιας απόσβεσης), των επενδύσεων αυτών.

38. Μεταρρύθμιση διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των POS αλλά και των τιμολογήσεων εν γένει με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, με θέσπιση κινήτρων για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις και στη προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού.

39. Μεταρρύθμιση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Η μεταρρύθμιση αυτή θα έχει προϋπολογισμό 51 εκατ. ευρώ.

40. Δημιουργία και υποστήριξη πολιτικών και δράσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση του παραεμπορίου και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας με την διάθεση 16 εκατ. ευρώ.

41. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Εθνικής Υπηρεσίας κατά της Διαφθοράς μέσω στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και παρεμβάσεων που βελτιώνουν τα συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης φαινομένων διαφθοράς με τη διάθεση 8 εκατ. ευρώ.

42. Απλοποίηση και υποστήριξη των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας και ψηφιακών εργαλείων και της διασύνδεσης των συστημάτων των Υπουργείων με εθνικά και ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα. Το κόστος θα είναι 400.000 ευρώ.

43. Μεταρρύθμιση για την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσα από την οριοθέτηση ενός καλύτερου πλαισίου και κανόνων διαφάνειας Θα διατεθούν για το σκοπό αυτό 300.000 ευρώ.

44. Μετάβαση στα λογιστικά πρότυπα δημόσιας λογιστικής και σε ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

45. Δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου για τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών της χώρας Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 81 εκατ. ευρώ.

46. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος με δράσεις και σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης (προπαντός σε ψηφιακές δεξιότητες) τόσο των δικαστών όσο και των δικαστικών υπαλλήλων και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών με την διάθεση 32 εκατ. ευρώ.

47. Μεταρρύθμιση για να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης, που είναι κρίσιμος παράγοντας για την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και την οικονομική ανάπτυξη. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα κοστίσει 40 εκατ. ευρώ.

48. Ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την Κωδικοποίηση και την αναθεώρηση νόμων και διατάξεων καθώς και την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων. Διατίθενται 16 εκατ. ευρώ.

49. Δημιουργία βάσης δεδομένων παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Εφαρμογή της στρατηγικής για την αφερεγγυότητα, που αποτελεί θεμελιώδη μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων και την παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους.

Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών (επιχειρήσεις και ιδιώτες), βάσει δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών. Η μεταρρύθμιση αυτή θα κοστίσει 5 εκατ. ευρώ

50. Δημιουργία των κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων για την υποστήριξη μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας ιδιωτικών χρεών Θα διατεθούν για το σκοπό αυτό 8 εκατ. ευρώ.

51. Ίδρυση Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Επέκτασης για την συλλογή δεδομένων που αφορούν στη ρευστότητα που παρέχεται από τράπεζες (δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα) σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση θα κοστίσει 1 εκατ. ευρώ

52. Ανάπτυξη της πλατφόρμας ELEVATE GREECE, ψηφιακής πύλης για διαπιστευμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά καινοτομίας και επεκτασιμότητας. Το κόστος της μεταρρύθμισης υπολογίζεται στα 3 εκατ. ευρώ.

53. Εγκατάσταση υπερσύγχρονου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων και περιουσιακών στοιχείων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το κόστος θα είναι 10 εκατ. ευρώ.

54. Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απλοποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες μεταβιβάσεων οχημάτων, έκδοσης και ανανέωσης αδειών οδήγησης, διαχείρισης των εξετάσεων οδήγησης με κόστος 1 εκατ. ευρώ.

55. Εισαγωγή μέτρων και κινήτρων για να αυξηθεί η δηλωμένη εργασία για τους επαγγελματίες του κλάδου. Θα διατεθούν 30 εκατ. ευρώ.

56. Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (Μέρος Β Ν.4608 / 2019). Το κόστος θα φτάσει τα 175 εκατ. ευρώ.

57. Η μεταρρύθμιση αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου. Περιλαμβάνει σειρά δράσεων για απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, αφαίρεση διοικητικών βαρών, αποτελεσματική υλοποίηση ελέγχων στο εμπόριο στα σύνορα στην μεταρρύθμιση θα διατεθούν 2 εκατ. ευρώ.

58. Απλούστευση του θεσμικού πλαισίου για την επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ eurocapital.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: