ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: «Φυτοϋγειονομική ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)»

ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: «Φυτοϋγειονομική ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)»

ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: «Φυτοϋγειονομική ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)»

«Φυτοϋγειονομική ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa
(Ξυλέλλα)»

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρείες διεθνών μεταφορών, παραγωγούς, συνεταιρισμούς, γεωπόνους του δημοσίου και ιδιώτες, τελωνεία, Δήμους και Εργολάβους δημοσίων κηποτεχνικών έργων, κ.α.) ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη του επιβλαβούς οργανισμού
καραντίνας Xylella fastidiosa σε φυτά ελιάς που διακινήθηκαν από φυτώριο της περιοχής Αλικάντε (Περιφέρεια της Βαλένθιας) της Ισπανίας σε φυτωριακή επιχείρηση του Βελγίου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το παθογόνο έχει καταγραφεί στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερµανία και στην Ισπανία, επικαιροποιηµένη κατάσταση -κατάλογος οριοθετημένων περιοχών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Ένωσης για την παρουσία της Xylella fastidiosa δείτε στο παρακάτω link
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_list-demarcated-union-territory_en.pdf.

Επίσης ο χάρτης κατανοµής του παθογόνου στις 26ης Ιουλίου 2018 απεικονίζεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού & Μεσογειακού Οργανισµού Φυτοπροστασίας [European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)]: https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της 18ης Μαΐου 2015 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa έχει τροποποιηθεί με τις 2015/2417/ΕΕ , 2016/764/ΕΕ, 2017/2352/ΕΕ, 2018/927/ΕΕ Αποφάσεις όπως επίσης έχει
επικαιροποιηθεί ο κατάλογος φυτών ξενιστών
(UPDATE11) https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en

Υπογραμμίζουμε ότι το μόνο αποτελεσματικό μέτρο ελέγχου των ανωτέρω παθογόνων είναι η χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού σε περιοχές όπου η ασθένεια δεν υπάρχει ακόμη.

Τονίζεται ότι στη χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Xyllela fastidiosa. Η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνικής Σημασίας και Ύψιστου Δημοσίου Συμφέροντος.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: