Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Δείτε στο iliakanea.gr ποια είναι τα αναγκαία έγγραφα για να πάρετε την χρηματοδότηση για Covid-19
Πως θα κάνετε την αίτηση – medicalnews.gr

Δείτε στο iliakanea.gr ποια είναι τα αναγκαία έγγραφα για να πάρετε την χρηματοδότηση για Covid-19

«Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» ονομάζεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με το οποίο η Περιφέρεια προσπαθεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 6 Οκτωβρίου και το ηλεκτρονικό σύστημα σταματάει να τις δέχεται στις 30 Οκτωβρίου.

Η δράση φιλοδοξεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης).

Ποια είναι όμως τα απαραίτητα έγγραφα, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία και να εισπράξετε την χρηματοδότηση;

Το iliakanea.gr έκαναν ρεπορτάζ και σας ενημερώνουν.

1. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για έδρα/υποκαταστήματα εντός ΠΔΕ (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημ/νία δημοσίευσης της πρόσκλησης).

2. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση και εκκαθάριση.

3. Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019).

4. Οικονομικά στοιχεία – Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019 που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

5. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (τόσο του 2019, όσο και του 2020 και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στο πεδίο 312)

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: Το έντυπο της δήλωσης για το τρίμηνο Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)

6. Φορολογική Ενημερότητα

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση  www.ependyseis.gr  με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Για αυτό το θέμα θα επανέλθει το iliakanea.gr με νέες δημοσιεύσεις προσεχώς.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: