Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι 1.1Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα μετά τη συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού και στις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές τεχνικές, τις οποίες είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσουν οι βαμβακοπαραγωγοί για τη διαχείριση των βαμβακοστελεχών μετά τη συγκομιδή και τη διαχείριση των διαχειμάζουσων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

2. Διαπιστώσεις 2.1Η συγκομιδήτων βαμβακοκαλλιεργειώνβρίσκονται σε εξέλιξη.3. Συστάσεις – Μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις

3.1Η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου (πράσινου & ρόδινου σκουληκιού) κατάτην επόμενηκαλλιεργητική περίοδο εξαρτάται από τον πληθυσμό της διαχειμάζουσας γενεάς, δηλαδή από τον αριθμό των νυμφών που διαχείμασαν επιτυχώς και εξέρχονται την άνοιξη από το έδαφος των βαμβακοκαλλιεργειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου. Η διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου του εντόμου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Επομένως όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο μικρότερος θα είναι και ο πληθυσμός της πρώτης γενεάς του εντόμου και η προσβολή των νέων βαμβακοκαλλιεργειών. 3.2Μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού είναι υποχρεωτικό οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν:σε στελεχοκοπή και ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και Σελίδα 2 από 3 ενσωμάτωσής τους στο έδαφος με άροση, σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών, σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος και καταστροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού των διαχειμάζουσων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

Με την εφαρμογή αυτής της καλλιεργητικής επέμβασης επιτυγχάνεται: α) άμεση καταστροφή των νυμφών, β) έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, γ) μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκ. με επακόλουθο την αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους, δ) καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων, ε) εμπλουτισμός με οργανική ουσία, βελτίωση της δομικής και βιολογικής γονιμότητας του εδάφους.

Επιπλέον έχει ως επακόλουθο: α. τη μείωση του πληθυσμού της πρώτης γενεάς των εντόμων την άνοιξη, β. τη μείωση των ψεκασμών με εντομοκτόνα, γ. την αποτροπή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα καθόσον διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια» και το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), οι παραπάνω μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της καλλιέργειας βαμβακιού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα Κτηνίατρος

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: