Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των οργανικών μονάδων της Π.Ε. Ηλείας& των Δ/σεων Εκπαίδευσης του Ν.Ηλείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των οργανικών μονάδων της Π.Ε. Ηλείας& των Δ/σεων Εκπαίδευσης του Ν.Ηλείας


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των οργανικών μονάδων της Π.Ε. Ηλείας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηλείας για 24 μήνες συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 100.950,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: