Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες κλιματισμού της Δ/σης μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες κλιματισμού της Δ/σης μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες κλιματισμού της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηλείας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (καταληκτική ημερομηνία) 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: