ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων της Ν.Μ. Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων της Ν.Μ. Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων της Ν.Μ. Πύργου

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.26428/17-12-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» CPV 50750000-7

για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.142,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορα αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: