Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 στο μισθό των Δημοτικών Αστυνομικών που επέστρεψαν στους Δήμους και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 στο μισθό των Δημοτικών Αστυνομικών που επέστρεψαν στους Δήμους και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Ικανοποιείται, με μεγάλη καθυστέρηση, ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου μας και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τα τελευταία χρόνια, η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 στο μισθό των Δημοτικών Αστυνομικών που επέστρεψαν στους Δήμους και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 42, του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή, αναφέρει:

Άρθρο 42

Δημοτική Αστυνομία-Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 278 του Ν.4555/2018

«Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 278 του Ν.4555/2018 (Α ́ 133) αντικαθίσταται και η παρ.2 διαμορφώνεται ως εξής: 29 «2. Το προσωπικό της παρ.1 μετατάσσεται στον Δήμο, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 (Α ́ 167), συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, καθώς επίσης και τυχόν προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 (Α ́ 176), αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στον φορέα υποδοχής. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.»

Παρόλα αυτά, το αρμόδιο Υπουργείο άφησε εκτός της συγκεκριμένης ρύθμισης και ένα άλλο κλάδο εργαζομένων που υπέστη παρόμοιο διωγμό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους Σχολικούς Φύλακες. Όπως οι Δημοτικοί Αστυνομικοί έτσι και οι Σχολικοί Φύλακες που επέστρεψαν στην υπηρεσία τους μετά την διαθεσιμότητα, πρέπει να τύχουν εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, δοθείσα την ευκαιρία συζήτησης του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου αυτές τις ημέρες στη Βουλή, να πράξει ανάλογα καταθέτοντας επιπλέον ρύθμιση και να προσθέσει τον κλάδο των Σχολικών Φυλάκων στην ανωτέρω τροπολογία για την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος τους εφόσον πρόκειται για όμοιες περιπτώσεις.

Ο Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας

               Χρήστος Γαρύφαλλος                                                          Ελένη Γάζου

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: