Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μουσειολογίας (Πύργος) του Πανεπιστημίου Πατρών

Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μουσειολογίας (Πύργος) του Πανεπιστημίου Πατρών

Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μουσειολογίας (Πύργος) του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

Το Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών , (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3628/31-8-2020) αποφάσισε, με την υπ’ αριθμ. 01/09-09-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, να προκηρύξει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, δημοσιεύοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με την εν λόγω πρόσκληση, προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων :

1 Νοεμβρίου 2020Οι αιτήσεις των υποψηφίων: α. υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την παραπάνω ημερομηνία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_admβ. κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας στο τηλέφωνο 2621020890 (ώρες 09:00-13:00) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου museolsecr@upatras.gr. http://museology.upatras.gr/

Τα γνωστικά αντικείμενα και τα ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ που έχουν δικαίωμα και είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.Μέλη ΔΕΠ Γνωστικά / Ερευνητικά Πεδία – Θεματικές Περιοχές

1/ Ζαφειροπούλου – Μακρυγένη Αναστασία Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με Έμφαση στις Ξενοδοχειακές Μονάδες»

α. Οι εξελίξεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανίαβ. Πολιτιστικός Τουρισμόςγ. Τουριστική Γεωγραφίαδ. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμούε. Τουριστικά ρεύματα στην εγχώρια αγορά

2/ Παναγιωτόπουλος Γιώργος Γνωστικό Αντικείμενο: «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διείσδυση στην Αγορά Εργασίας» α. Διοίκηση, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικούβ. Οργανισμοί Μάθησης

γ. Δια βίου Μάθηση, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Επαγγελματοποίηση

δ. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσίαε. 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Εκπαίδευση

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: