Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους: Πολιτισμική ανάπτυξη μέσω προγραμματικής σύμβασης
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους: Πολιτισμική ανάπτυξη μέσω προγραμματικής σύμβασης
Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους: Πολιτισμική ανάπτυξη μέσω προγραμματικής σύμβασης - PatrisNews - Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας

Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους: Πολιτισμική ανάπτυξη μέσω προγραμματικής σύμβασης

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την  πολιτισμική ανάπτυξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους,(φέτος κλείνει 25χρόνια ζωής), από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Υπουργείο Πολιτισμού και τον αστικό συνεταιρισμό «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας».

Την Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα και στο Υπουργείο Πολιτισμού η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Πρόεδρος του Αστικού Συνεταιρισμού Χρήστος Κωνσταντόπουλος με την υπογραφή τους σηματοδότησαν την έναρξη της προσπάθειας για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του φεστιβάλ  μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.

Ειδικότερα για την μέριμνα για την άσκηση στοχευμένων και συνδυασμένων πολιτικών στον χώρο του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους και της Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης, την πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ανάπτυξη της ίδιας της Περιφέρειας, ιδίως στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού.

Από την ίδρυσή του το 1997, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους είχε θέσει ως στόχο να κάνει γνωστό στην ελληνική κοινωνία τον κινηματογράφο που απευθύνεται στο παιδικό και νεανικό κοινό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας στην Ελλάδα και να συμβάλλει στην παραγωγή ελληνικών ταινιών για παιδιά και νέους.

Τέσσερις Πυλώνες

Σήμερα, οι δράσεις του Φεστιβάλ Ολυμπίας αναπτύσσονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, με τη συμμετοχή περίπου 150 ταινιών από την Ευρώπη και από άλλες χώρες στα διαγωνιστικά προγράμματα, στα αφιερώματα και στις ειδικές προβολές.

Την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio, με τη συμμετοχή περίπου 250 ψηφιακών ταινιών που έχουν δημιουργήσει παιδιά, νέοι και νέες από την Ευρώπη και από άλλες χώρες.

Την Κινηματογραφική Εκπαίδευση (School Cinema) α) με δεκάδες εργαστήρια για παιδιά καιεφήβους καθώς και σεμινάρια και master classes για εκπαιδευτικούς και β) με δραστηριότητες ανάπτυξης μεθοδολογίας για την κινηματογραφική εκπαίδευση και εφαρμογής της στους εκπαιδευτικούς της χώρας, με κέντρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τις δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης, με τη διεξαγωγή α) δραστηριοτήτων προώθησης της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, όπως το Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab και β) δραστηριοτήτων προώθησης της κινηματογραφικής παραγωγής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Σκοπός

Αναλυτικότερα, σκοπός της Π.Σ.Π.Α. είναι:                                                          

Η αναπτυξιακή αναβάθμιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και η πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της.

 Οι στοχευμένες και συνδυασμένες πολιτικές που αφορούν στην ενίσχυση, την προώθηση και την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και ειδικότερα του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους και της Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης, με έμφαση κυρίως στην Περιφέρεια, μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις που εξασφαλίζουν την παρουσία ή/και τη συμμετοχή υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικών συντελεστών και οπτικοακουστικών έργων.

Η διασφάλιση της συνέχειας και της μελλοντικής πορείας του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και ειδικότερα η ενδυνάμωση του και η διεύρυνση της απήχησής του.

Η γενικότερη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και ειδικότερα η προβολή της ως αυτοτελούς πολιτιστικού προορισμού.

Η ενεργοποίηση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και ειδικότερα των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των νέων καλλιτεχνών.  Η ισχύς της παρούσας Π.Σ.Π.Α. αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης αφορά τις τρεις επόμενες ετήσιες διοργανώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους δηλαδή την 25η, 26η, και 27η και ακολουθεί το ημερολογιακό έτος που αντιστοιχεί σε κάθε μια από αυτές, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου και ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ο προϋπολογισμός του έργου «Λειτουργία και ανάπτυξη του θεσμού “Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους”» ανέρχεται ετησίως στο ποσό των € 375.000, ή σε € 1.125.000 για τη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών φόρων και εισφορών.

Ο Πρόεδρος του Αστικού Συνεταιρισμού Χρήστος Κωνσταντόπουλος

Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: € 150.000, (πιστώσεις έργου ΕΠΑ), από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: € 125.000, Κ.Α.Ε 02.03.072.0844.01.0001 και από τους πόρους που εξασφαλίζει ο αστικός συνεταιρισμός «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας»: € 100.000.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: