Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Δήμος Ηλιδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήμα

Δήμος Ηλιδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήμα


: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ήλιδας
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ήλιδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ήλιδας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ
5002212).
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ήλιδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΗ
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ
2 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ
3 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 Χ
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Π.Συριοπούλου
Τηλ. : 2622.0.38522
Ταχ. Διεύθυνση (για την δια ζώσης υποβολή των αιτήσεων): Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο (Φιλικής
Εταιρείας 6, Αμαλιάδα), 2ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου.
Email: psiriop@amaliada.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: