Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Διονύσης Καλαματιανός: Όλη η αλήθεια μέσα από τα έγγραφα για το ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ

Διονύσης Καλαματιανός: Όλη η αλήθεια μέσα από τα έγγραφα για το ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) υπέβαλε στη Βουλή ο Διονύσης Καλαματιανός προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή, την οποία συνυπέγραψαν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αυτή τον καλεί να προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αλήθεια για το τί συνέβη στο πολύπαθο αυτό έργο από το έτος 2013, όταν απεντάχθηκε το τμήμα ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ από την παραχώρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ», έως και σήμερα, που ο Υπουργός ακύρωσε τις εργολαβίες του κατασκευαζόμενου αυτοκινητόδρομου και ισχυρίζεται ότι τους τελευταίους 10 μήνες βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ανατεθεί το έργο ξανά στην παραχώρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ».

«Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις, ώστε να αποκαλυφθούν τα ψέματα και να ενημερωθούν οι πολίτες της Ηλείας για όλη την αλήθεια, με έγγραφα και όχι με λόγια για το τί συνέβη και τί συμβαίνει σε αυτό το έργο ζωής για τον τόπο μας», τονίζει ο κ. Καλαματιανός, προσθέτοντας:

«Κύριε Υπουργέ ζητάμε να μας καταθέσετε:

 1. Την αίτηση, επιστολή ή άλλο έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τις αρμόδιες Δ/νσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο το Υπουργείο ζητά τη χρηματοδότηση του έργου ως έργο phasing και μετά την 31-12-2023.
 2. Το απαντητικό έγγραφο, επιστολή κ.λ.π., με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται τη χρηματοδότηση του έργου ως έργο phasing και μετά την 31/12/2023, καθώς και όλα τυχόν τα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία η Ε.Ε. ζήτησε από την ελληνική πλευρά για να εγκρίνει το έργο ως έργο phasing.
 3. Αντίγραφο της επιστολής σας προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp) ή άλλη αρμόδια Δ/νση, με την οποία της γνωστοποιήσατε την ακύρωση των εκτελούμενων συμβάσεων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ.
 4. Αντίγραφο του μνημονίου συναντίληψης μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Παραχωρησιούχου, που φέρεται ότι συνήφθη στις 20/01/2020.
 5. Αντίγραφο της επιστολής προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp), ή άλλη αρμόδια Δ/νση, που γνωστοποιείται στην Ε.Ε. την απευθείας ανάθεση του τμήματος Πατρών-Πύργου στην παραχώρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» ή του τμήματος Πατρών–Πύργου-Καλό Νερό–Τσακώνα.
 6. Αντίγραφο της αλληλογραφίας ή κάθε άλλου εγγράφου, που έχετε αποστείλει προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp) και αφορά την εκ νέου ένταξη του ανωτέρω έργου στην παραχώρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ».
 7. Τις αποφάσεις με τις οποίες ανεστάλησαν οι χορηγήσεις ή οι πληρωμές των προκαταβολών στις 5 υπογεγραμμένες συμβάσεις.
 8. Τη με Αρ. Πρωτ. ΕΞ 990/23.03.2020 Εντολή διάλυσης συναφθέντων εργολαβικών συμβάσεων για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών.
 9. Το υπ. Αριθμ. 4388/20-3-2020 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών για την διάλυση των υπογεγραμμένων συμβάσεων.
 10. Αντίγραφο του προϋπολογισμού του ενιαίου έργου και των ποσοτήτων υλικών και εργασιών, που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό για την εκ νέου ένταξη του ενιαίου έργου του αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΑ–ΠΥΡΓΟΣ στην παραχώρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ», όπως την έχετε αναγγείλει.
 11. Αντίγραφο της νέας μελέτης κόστους-οφέλους του έργου, για την ένταξη του στην Παραχώρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ».
 12. Αντίγραφο της αιτιολόγησης για μη δημοπράτηση του έργου κατά τμήματα, όπως απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4412/2016 (άρθρο 46 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), αλλά αντιθέτως ως ενιαίου, καθώς επίσης και τις νομικές και ουσιαστικές αιτιάσεις για την απευθείας ανάθεσή του στην Παραχωρησιούχο του έργου παραχώρησης “ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ”.
 13. Αντίγραφο των επιστολών, σύμφωνα με όσα αναφέρετε, της αρμόδιας διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp) και της μη αρμόδιας Γενικής Δνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης (DG Regio) που αναφέρουν την διαφωνία τους με τις οκτώ (8) διαγωνιστικές διαδικασίες για τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ.
 14. Αντίγραφο της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου των αρμόδιων Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οκτώ διαγωνιστικές διαδικασίες.
 15. Αντίγραφο της μελέτης κόστους-οφέλους των οκτώ (8) διαγωνιστικών διαδικασιών, που διεξήγαγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για το έργο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ.
 16. Αντίγραφα του φακέλου μεγάλου έργου για τις οκτώ (8) διαγωνιστικές διαδικασίες, που διεξήγαγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για το έργο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ, καθώς και της αλληλογραφίας με την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp), την οποία είχε το αρμόδιο υπουργείο.
 17. Αντίγραφο της έγκρισης μεγάλου έργου για τις οκτώ (8) διαγωνιστικές διαδικασίες, που διεξήγαγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για το έργο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ.
 18. Αντίγραφα του προϋπολογισμού και των ποσοτήτων που προκύπτουν από τις μελέτες, οι οποίες υπήρχαν για τους προκηρυχθέντες διαγωνισμούς από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το έργο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ.
 19. Τις διαφορές των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού των 8 διαγωνιστικών διαδικασιών, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τις ενδεικτικές ποσότητες και τον προϋπολογισμό της μιας διαγωνιστικής διαδικασίας από την κυβέρνηση Σαμαρά.
 20. Αντίγραφο του προϋπολογισμού του ενιαίου έργου και των ποσοτήτων υλικών και εργασιών (έστω και ενδεικτικών), της μιας διαγωνιστικής διαδικασίας από την κυβέρνηση Σαμαρά.
 21. Αντίγραφο της μελέτης κόστους-οφέλους του ενιαίου διαγωνισμού, που διεξήγαγε η κυβέρνηση ΝΔ (Σαμαρά) το 2014 για το έργο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΤΣΑΚΩΝΑ, αν είχε συνταχθεί.
 22. Αντίγραφα του φακέλου μεγάλου έργου για τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΤΣΑΚΩΝΑ, αν είχε συνταχθεί και κατατεθεί, καθώς και της αλληλογραφίας με την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp), την οποία είχε το αρμόδιο υπουργείο της κυβέρνησης ΝΔ (Σαμαρά), αν είχε συνταχθεί.
 23. Αντίγραφο των στοιχείων των κυκλοφοριακών φόρτων, της χρηματοδότησης, του κατασκευαστικού κόστους του τμήματος ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ–ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ–ΤΣΑΚΩΝΑ και των στοιχείων, που ελήφθησαν υπόψη στο τεχνικοοικονομικό μοντέλο της παραχώρησης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» το 2013 για την απένταξη του τμήματος ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ από την παραχώρηση.
 24. Αντίγραφο των στοιχείων των κυκλοφοριακών φόρτων, της χρηματοδότησης, του κατασκευαστικού κόστους του τμήματος ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ που λάβατε ή θα λάβετε υπόψη στο τεχνικοοικονομικό μοντέλο της παραχώρησης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» για την εκ νέου ένταξη του τμήματος ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ στην παραχώρηση.
 25. Αντίγραφο της μελέτης κόστους-οφέλους του διαγωνισμού, της παραχώρησης, που διεξήγαγε η κυβέρνηση ΝΔ (Καραμανλή) το 2006 για το έργο του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΤΣΑΚΩΝΑ.
 26. Αντίγραφο του τεχνοοικονομικού μοντέλου της αρχικής σύμβασης παραχώρησης του 2007 (κυβέρνηση Καραμανλή) και του τροποποιημένου τεχνικοοικονομικού μοντέλου το 2013 (κυβέρνηση Σαμαρά).
 27. Αντίγραφα του προϋπολογισμένου κατασκευαστικού κόστους για την σύμβαση παραχώρησης το 2007 (Κυβέρνηση Καραμανλή) και της τροποποιημένης σύμβασης το 2013 (Κυβέρνηση Σαμαρά). Αν υπάρχει το προϋπολογισμένο κατασκευαστικό κόστος διακριτά για τα τμήματα Πατρών-Πύργου, Πύργου-Καλό Νερό και Καλό Νερό–Τσακώνα θα ήταν επιθυμητό.
 28. Αντίγραφο της έγκρισης μεγάλου έργου για τον ένα, ενιαίο διαγωνισμό το 2014 από την κυβέρνηση ΝΔ (Σαμαρά).
 29. Αντίγραφα του προϋπολογισμού και των ποσοτήτων που προκύπτουν από τις μελέτες, οι οποίες υπήρχαν για τον προκηρυχθέντα από την κυβέρνηση ΝΔ (Σαμαρά) ένα ενιαίο διαγωνισμό.
 30. Αντίγραφο κάθε στοιχείου μεταβολής από τις παραδοχές αιτιολόγησης απένταξης του έργου από την παραχώρηση το 2013, σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες (κυκλοφοριακά μεγέθη, ποσότητες υλικών κ.α.). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό αυτό για το τμήμα ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ καταθέστε μας τα αντίστοιχα στοιχεία για το τμήμα ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΤΣΑΚΩΝΑ και τις διαφοροποιήσεις από το 2013 (απένταξη) έως σήμερα.
 31. Αντίγραφα ενστάσεων και προσφυγών ενάντια στην προκήρυξη του ενός διαγωνισμού του Πατρών-Πύργου από την κυβέρνηση ΝΔ (Σαμαρά).
 32. Αντίγραφο προϋπολογισμού ή εκτίμησης κατασκευαστικού κόστους για το τμήμα Καλό Νερό–Τσακώνα από το 2006 ως σήμερα».
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: