Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Διόρθωση επί των στοιχείων του πίνακα ελαστικών

Διόρθωση επί των στοιχείων του πίνακα ελαστικών

Διόρθωση επί των στοιχείων του πίνακα ελαστικών της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/125425/2477/28-05-2020 (ΑΔΑ:Ω09ΤΛ6-762) Διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 28.148,00 ευρώ   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείαςγια το έτος 2020»

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: