Διπλή συνεδρίαση του δημ.συμβουλίου Πύργου
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Διπλή συνεδρίαση του δημ.συμβουλίου Πύργου

Διπλή συνεδρίαση του δημ.συμβουλίου Πύργου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ 18-11-2022

Προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 18-1102022

–  Σε ειδική συνεδρίαση (ώρα 18.30) με θέμα:

Συζήτηση επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Α΄
εξαμήνου έτους 2022 που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 488/2022 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.

– Σε τακτική συνεδρίαση (ώρα 19.00) με θέματα:
1.    Λήψη απόφασης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

2.    Λήψη απόφασης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης – εισήγησης της
Εκτελεστικής Επιτροπής.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 736/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 764/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 771/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 797/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

7.    Συζήτηση – ενημέρωση για ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού
κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Πύργου.

8.    Ενημέρωση – διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας
στο Δήμο Πύργου και λήψη απόφασης.

9.    Λήψη απόφασης συμπληρωματικής κατανομής ποσού 72.940,42 €, στα ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ.  35/2022 απόφαση
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

10.    Λήψη απόφασης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική
Κοινότητα Σκουροχωρίου.

11.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Πύργου» κατόπιν παραιτήσεως.

12.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» κατόπιν
παραιτήσεως.

13.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 330/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

14.    Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του σε
επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 της Κ.Υ.Α. 1494/299861/13-10-2022.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: