Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Έγγραφο από την Π.Ε. Μεσσηνίας στην “Κιβωτό του Κόσμου” για την αδειοδότηση
Έγγραφο από την Π.Ε. Μεσσηνίας στην "Κιβωτό του Κόσμου" για την αδειοδότηση

Έγγραφο από την Π.Ε. Μεσσηνίας στην “Κιβωτό του Κόσμου” για την αδειοδότηση

Την υποβολή των απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μεσσηνίας ζητεί η εν λόγω υπηρεσία με έγγραφό της προς τη διοίκηση του εθελοντικού ΜΚΟ “Η Κιβωτός του Κόσμου”, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη αδειοδότηση η μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας “Κιβωτός του Κόσμου – Κωνσταντίνος Καρέλιας” στην Καλαμάτα.

Όπως επισημαίνεται στο εν λόγω έγγραφο, που απεστάλη την προηγούμενη εβδομάδα, η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στους φορείς και στα πρόσωπα που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες σχετικά µε την προστασία του παιδιού προβλέπει ότι στις δομές που κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόµου δεν διέθεταν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας δίνεται προθεσµία 6 µηνών από τη δημοσίευσή του για να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας αυτής.

Η ανωτέρω προθεσµία μπορεί, µετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, να παραταθεί μέχρι ένα έτος συνολικά, εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της κτιριακής υποδομής στις απαιτούμενες προδιαγραφές -και µόνο για τον λόγο αυτόν.

Σε περίπτωση µη άµεσης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καταλήγει το έγγραφο της υπηρεσίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, “ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 67 του Νόμου, δεδομένου ότι παρήλθε η εκ του νόµου οριζόµενη προθεσµία 6 μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόµου για τις ενέργειές σας περί αδειοδότησης της µονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας «Κιβωτός του Κόσμου – Κωνσταντίνος Καρέλιας» στην Καλαμάτα, ως υφιστάμενη µη αδειοδοτηµένη µονάδα παιδικής προστασίας”.

ert

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: