Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Έγκριση διάθεσης 3,8 εκατ. ευρώ για δικαιούχους της δράσης Αυτόχθονων Φυλών – Αγροτικά Νέα,ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιδοτήσεις, Eνισχύσεις,Νέοι Γεωργοί

Έγκριση διάθεσης 3,8 εκατ. ευρώ για δικαιούχους της δράσης Αυτόχθονων Φυλών – Αγροτικά Νέα,ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιδοτήσεις, Eνισχύσεις,Νέοι Γεωργοί


Με υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης Ε. Ηλιοπούλου, εγκρίνεται η  διάθεση πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 3.788.533,21  ευρώ σε δικαιούχους 2 προσκλήσεων (1ης και 2ης)  της πράξης µε τίτλο: «∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» στο πλαίσιο της ∆ράσης 10.1.9 της 2ης Πρόσκλησης, του Υποµέτρου 10.1 Μέτρο 10 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Όσον αφορά την 1η πρόσκληση, η έγκριση αφορά ποσό ύψους 949.043,01 ευρώ, ενώ για την 2η πρόσκληση η έγκριση διάθεσης αφορά διάθεση 2.839.510,20 ευρώ.

Από το εγκριθέν ποσό για την 1η πρόσκληση (949.043,01 ευρώ), ποσό ύψους 559.043,01 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της αριθ. 1805/320650/15-11-2021 Απόφασης Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Από το εγκριθέν ποσό για την 2η πρόσκληση (2.839.510,20ευρώ), ποσό ύψους 1.839.510,20 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της αριθ. 1804/320641/15-11-2021 Απόφασης Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανοµή που απαιτείται, αφορά για την 1η πρόσκληση ποσό ύψους 390.000,00 ευρώ (τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) και για την 2η πρόσκληση ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ.

Η σχετική απόφαση την 1η πρόσκληση αναρτημένη στη Διαύγεια διαθέσιμη εδώ

Η σχετική απόφαση την 2η πρόσκληση αναρτημένη στη Διαύγεια διαθέσιμη εδώ

Κοινοποιήστε το:

Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: