Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Εισαγωγές και Εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εισαγωγές και Εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

«Εισαγωγές και Εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο – Θέματα Φυτοϋγείας»

«ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΣΕΩΝ»

Σχετικά με τις εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ε.Ε καθώς και τις εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από την Ε.Ε προς το Ηνωμένο Βασίλειο και επί θεμάτων φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σας ενημερώνουμε ως εξής:

Tο Ηνωμένο Βασίλειο από 01/01/2021 αντιμετωπίζεται ως Τρίτη χώρα.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ –ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ  ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε.

Τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας και υποβάλλονται σε λεπτομερή έλεγχο εγγράφων, ταυτότητας και φυσικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και των εκτελεστικών του κανονισμών.

ΙΙ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ –ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ  ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων (π.χ. Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας) από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την 01/01/2021, τίθενται σε εφαρμογή οι  εξής τρεις φάσεις:

 1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021):

Όλα τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ως υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας και αναφέρονται παρακάτω:

 • Όλα τα φυτά προς φύτευση
 • Η πατάτα φαγητού
 • Ορισμένοι σπόροι και άλλα φυτά /δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Ορισμένα είδη ξύλου και προϊόντα ξύλου
 • Μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα

Τα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας – Wood Packaging Material (παλέτες, κλπ) που συνοδεύουν αγαθά ανεξαρτήτως αν τα αγαθά αυτά υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ειδική σήμανση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών μέτρων (ISPM) No 15.

Όλα τα υπόλοιπα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που δεν ανήκουν στα προαναφερόμενα δεν απαιτούν Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για την εξαγωγή τους από την Ε.Ε. στο Ηνωμένο βασίλειο.

 1. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και 28 Φεβρουαρίου 2022):

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 όλα τα φυτά φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο πρέπει κατά την εισαγωγή τους να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας και να γίνεται προαναγγελία του φορτίου.

 • Ο κατάλογος των φυτών, φυτικών προϊόντων που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο και χρειάζονται πιστοποιητικό φυτοϋγείας είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/.
 • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για φρούτα και λαχανικά τα οποία έχουν υποστεί μεταποίηση (π.χ σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγμένα) καθώς και για ξηρούς καρπούς.
 • Επιπλέον, δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για συγκεκριμένα φυτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων είναι και τα φρούτα και τα φύλλα του φυτού με τη βοτανική ονομασία  Citrus spp. L. (κοινώς γνωστά ως εσπεριδοειδή).
 1. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Μαρτίου 2022 και μετά):
 2. Από την 1η Μαρτίου 2022, εκτός των παραπάνω θα αυξηθεί ο αριθμός των φυσικών  ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας κατά την εισαγωγή.
 3. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμό NewImportsGuidance – UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) και στο σχετικό εγχειρίδιο updated Border Operating Model το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: BordersOpModel.pdf (publishing.service.gov.uk).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στο σύνδεσμο:  https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Decision-chart-for-plant-imports.pdf, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο υπόκειται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2621360-140, 147.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
   
  Σπυροπούλου Παναγιώτα Κτηνίατρος

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: