Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ενδιαφέρον για τη Νέδα – Ολικό «λίφτινγκ» προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ
Ενδιαφέρον για τη Νέδα - Ολικό «λίφτινγκ» προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ - PatrisNews - Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας

Ενδιαφέρον για τη Νέδα – Ολικό «λίφτινγκ» προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού της Νέδας προϋπολογισμού 1.230.000 ευρώ θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και την απομάκρυνση – καθαρισμό βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Στη θέση 1 (κατάντι της σιδηροδρομικής γέφυρας), το ανάχωμα και η λιθορριπή προστασίας του υπόκειται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτό, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης και εντοπισμένης έντονης διάβρωσης κατά τμήματα. Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης και αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος και των παρόχθιων ιδιοκτησιών από τη διάβρωση (απαιτείται και στις δύο όχθες σε τμήματα) σε συνολικό μήκος 270 μέτρων περίπου.

Στη θέση 2 (Γέφυρα Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας), το ανάχωμα και η λιθορριπή προστασίας του υπόκειται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτό, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης και εντοπισμένης έντονης διάβρωσης κατά τμήματα. Επίσης, οι υφιστάμενοι αναβαθμοί κατάντι των βάθρων της γέφυρας (για τη δημιουργία λεκάνης ηρεμίας με στόχο την προστασία των βάθρων) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση, αποκατάσταση των αναβαθμών προστασίας των βάθρων από λιθόδεμα και αποκατάσταση κατά τμήματα, όπου απαιτείται, των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος και των παρόχθιων ιδιοκτησιών από τη διάβρωση και σε συνολικό μήκος 290 μέτρων περίπου.

Στη θέση 3, το ανάχωμα και η λιθορριπή προστασίας του υπόκειται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτό, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης και εντοπισμένης έντονης διάβρωσης κατά τμήματα. Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος και των παρόχθιων ιδιοκτησιών από τη διάβρωση σε συνολικό μήκος 120 μέτρων περίπου.

Στη θέση 4, εντοπίζεται μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων στο ανάχωμα και εντός της κοίτης καθώς και έντονη εκτροπή της ροής προς το ανάχωμα με αποτέλεσμα την έντονη διάβρωσή του στο κατάντι τμήμα της θέσης επέμβασης. Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης των απορριμμάτων και επιμελούς διάνοιξης δίαυλου εκτόνωσης ροής, για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση κατά τμήματα σε συνολικό μήκος 190 μέτρων περίπου.

Στη θέση 5, το υφιστάμενο τοιχείο συρματοκιβωτίων και η λιθορριπή προστασίας του τοιχείου και του αναχώματος έχουν υποστεί βλάβες και υποσκαφές λόγω της μεγάλης ταχύτητας ροής του ποταμού σε αυτή τη θέση που προέρχεται από τη συσσώρευση φερτών υλικών στην κοίτη του ποταμού και την επακόλουθη εκτροπή της ροής του ποταμού προς το ανάχωμα, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης. Προτείνεται επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση, αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος και αυτών στον πόδα του τοιχείου των συρματοκιβωτίων στα τμήματα που έχουν υποστεί βλάβες και 3 αποκατάσταση πιθανών βλαβών στο υφιστάμενο τοιχείο των συρματοκιβωτίων και σε συνολικό μήκος 150 μέτρων περίπου.

Στη θέση 6, το υφιστάμενο τοιχείο συρματοκιβωτίων και η λιθορριπή προστασίας του τοιχείου και του αναχώματος έχουν υποστεί βλάβες και υποσκαφές λόγω της μεγάλης ταχύτητας ροής του ποταμού σε αυτή τη θέση που προέρχεται από τη συσσώρευση φερτών υλικών στην κοίτη του ποταμού και την επακόλουθη εκτροπή της ροής του ποταμού προς το ανάχωμα, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης. Επίσης, το κατάντι άκρο του υφιστάμενου τοιχείου συρματοκιβωτίων γειτνιάζει με ρέμα το οποίο εκβάλλει στην κοίτη του ποταμού, με αποτέλεσμα την έντονη διάβρωση – υποσκαφή του θεμελίου του. Προτείνεται επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση, αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος, αποκατάσταση των λιθορριπών στον πόδα του τοιχείου των συρματοκιβωτίων στα τμήματα που έχουν υποστεί βλάβες και αποκατάσταση πιθανών βλαβών στο υφιστάμενο τοιχείο των συρματοκιβωτίων και σε συνολικό μήκος 450 μέτρων περίπου.

Στη θέση 7, το ανάχωμα και η αγροτική οδός επί αυτού έχουν υποστεί βλάβες και υποσκαφές λόγω της μεγάλης ταχύτητας ροής του ποταμού που προέρχεται από τη συσσώρευση φερτών υλικών στην κοίτη του ποταμού και την επακόλουθη εκτροπή της ροής του ποταμού προς το ανάχωμα, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης. Προτείνεται επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση του αναχώματος τοπικά στα τμήματα που έχει υποστεί βλάβες (κατ’ εκτίμηση μήκους 300 μέτρων) και σε συνολικό μήκος 760 μέτρων περίπου.

 

– PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: