Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ενισχύσεις de minimis 672 ευρώ το στρέμμα στους καλλιεργητές οστράκων – Αγροτικά Νέα
Ενισχύσεις de minimis 672 ευρώ το στρέμμα στους καλλιεργητές οστράκων

Ενισχύσεις de minimis 672 ευρώ το στρέμμα στους καλλιεργητές οστράκων – Αγροτικά Νέα


Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι Οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όλης της Επικράτειας και λειτουργούν νομίμως, δηλαδή με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από το 2020 υποβάλλοντας δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας ΟΣΠΑ για το έτος 2020 και έχοντας παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης έκτασης για Οστρακοκαλλιέργεια.Δηλώσεις στο ΟΣΠΑ για το έτος 2020 γίνονται δεκτές εφ’ όσον υπεβλήθησαν μέχρι και την 31/01/2022.

Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι Οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων.

Οι Οστρακοκαλλιεργητές που έκαναν έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας το έτος 2020 δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση το ήμισυ του δηλωθέντος ποσού στο ΟΣΠΑ για το ίδιο έτος.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση διαθέσιμη εδώ

Κοινοποιήστε το:

Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: