Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Επιδότηση ΕΣΠΑ για eshop!

Επιδότηση ΕΣΠΑ για eshop!

Εποικοινωνήστε Μαζί Μας :

www.dominomedia.gr

Email: info@dominomedia.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η προδημοσίευση της δράσης για την επιδότηση ΕΣΠΑ κατασκευής eshop.

Εγγυούμαστε την αρτιότητα του φακέλου σας και την επιτυχή ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Εποικοινωνήστε Μαζί Μας :

www.dominomedia.gr

Email: info@dominomedia.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΗΛ: 26210 26503


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • να έχουν συσταθεί έως την 7.11.2020
  • να διατηρούν ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά,

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις (ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020).

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μέσα στις οποίες οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Εγγυούμαστε την αρτιότητα του φακέλου σας και την επιτυχή ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Εποικοινωνήστε Μαζί Μας :

www.dominomedia.gr

Email: info@dominomedia.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΗΛ: 26210 26503

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: