Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΕΠΣΗ – Ααβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της Ένωσης

ΕΠΣΗ – Ααβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της Ένωσης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΗ κατά την τελευταία συνεδρίασή της αποφάσισε την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της Ένωσης, που είχε συγκληθεί για την περασμένη Τετάρτη στο Ενωσιακό με θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η αναβολή αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα συνεπεία της πανδημίας Covid-19 και των έκτακτων μέτρων που διατηρήθηκαν σε ισχύ από την Πολιτεία.

Έως τότε η Ε.Π.Σ. Ηλείας ήταν υποχρεωμένη, κινούμενη με βάση την αρχή της νομιμότητας κατά τη θεσμική της ευθύνη να συνεχίσει κανονικά την εκλογική διαδικασία και την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι δεν ήταν γνωστό εάν η τελευταία αυτή ΚΥΑ θα παρέτεινε τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού και αν μεταξύ αυτών θα περιλαμβανόταν η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων, όπως και έγινε.

Η ανακληθείσα Γενική Συνέλευση ορίστηκε για την Παρασκευή 14/5και ώρα 16.00 και πάλι στο Ενωσιακό Γήπεδο ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο πάντως αν θα έχουν δημιουργηθεί από τη ΓΓΑ οι συνθήκες προκειμένου να μετάσχουν κι άλλα σωματεία στις εκλογές από αυτά που θα είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν εένα διεξάγονταν την περασμένη Τετάρτη.

Όπως και να έχει πάντως, η διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων, θα γίνει πλέον από την αρχή.

Θυμίζουμε πως για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ Ηλείας κάθε σωματείο- μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν υποψήφιο ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις
ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης,

Δηλαδή μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 10/05/2021 και ώρα 16:00, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.

Οι υποψηφιότητες, για τη νέα Ε.Ε. της ΕΠΣ Ηλείας, καθώς και για την νέα Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Ηλείας (Γραφεία ΕΠΣΗ Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα Πύργος, 1ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη για την εκλογή τους Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ 08/05/2021 και ώρα 16:00

Ως την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να κατατεθούν στην ΕΠΣΗ:

1. Αίτηση υποψηφίου ότι αποδέχεται την υπόδειξη του σωματείου μέλους.
2. Βεβαίωση του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του. (επί
ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας), με την επισήμανση ότι δικαιούται να εκλέγει και
να εκλέγεται.
3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς
του παραρτήματος Α τού Καταστατικού της ΕΠΣΗ.
4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: