Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σχολιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα θέματα στον προγραμματισμό των ΕΠΑΛ μπορούν να χαρακτηριστούν απαιτητικά για καλά προετοιμασμένους μαθητές, με ερωτήματα που μπορεί να προβληματίσουν και να τους  δυσκολέψουν και να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους. 

Μακρή Σταυρούλα

Προγραμματίστρια Η/Υ

Φροντιστήριο «Άλμα»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΘΕΜΑ Α

A1.

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Σωστό

ε. Λάθος

Α2.

  1. δ
  2. α
  3. ε
  4. στ
  5. β

ΘΕΜΑ Β

B1.

α) 1, 2, 3, 4, 5, 6

β)

for x in range(6):

 print x+1

B2.

1. 2

2. 1

3. 10

4.  i

5. 1

6. x

Β3.

α) True

 β) False

 γ) False

ΘΕΜΑ Γ

def TYPOS_EMB(x): if x <= 50:

tupos = 1 elif x <= 60: tupos = 2 elif x <= 70: tupos = 3

else:

tupos = 4

return tupos

maxi = 0

pl = 0

pl_gun = 0

age = int(input(‘Δώσε ηλικία: ‘)) while age >= 40:

fulo = raw_input(‘Δώσε φύλο: ‘) while fulo != ‘A’ and fulo != ‘Γ’:

fulo = raw_input(‘Δώσε φύλο: ‘) amka = raw_input(‘Δώσε τον Α.Μ.Κ.Α: ‘) tupos = TYPOS_EMB(age)

print ‘Για τον ΑΜΚΑ:’, amka, ‘ο τύπος του εμβολίου είναι’, tupos if age > maxi:

maxi = age maxamka = amka maxfulo = fulo

if fulo == ‘Γ’: pl_gun +=1

pl+=1

age = int(input(‘Δώσε ηλικία: ‘))

print ‘ΑΜΚΑ και φύλο με μέγιστη ηλικία:’, maxamka, maxfulo print ‘Ποσοστό γυναικών:’, pl_gun/float(pl)*100, ‘%’

ΘΕΜΑ Δ

OMADES =[] BATHMOI =[]

for i in range(100):

om = raw_input(‘Δώσε ομάδα:’) b = int(input(‘Δώσε βαθμό:’)) OMADES.append(om) BATHMOI.append(b)

PROK =[] BATHPROK =[]

for i in range(100):

if BATHMOI[i] > 150:

PROK.append(OMADES[i]) BATHPROK.append(BATHMOI[i])

N = len(BATHPROK)

for i in range (N-1):

for j in range(N-1, i, -1):

if BATHPROK[j-1]< BATHPROK[j]:

BATHPROK[j-1], BATHPROK[j] = BATHPROK[j], BATHPROK[j-1] PROK[j-1], PROK[j] = PROK[j], PROK[j-1]

elif BATHPROK[j-1]== BATHPROK[j]: if PROK[j-1] > PROK[j]:

Επιμέλεια Απαντήσεων

Μακρή Σταυρούλα

Προγραμματίστρια Η/Υ

Φροντιστήριο «Άλμα»

PROK[j-1], PROK[j] = PROK[j], PROK[j-1]

pl =0

for i in range(N):

if BATHPROK[i] == BATHPROK[0]:

pl+=1 print pl

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: