Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ - ΑΛΦΕΙΟΥ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο (Αλφειού 46), στις 17 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Λήψη απόφασης για λήξη αρδευτικής περιόδου 2022.  (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 2ο:Ενημέρωση έργων και εργασιών στραγγιστικής προστασίας του εγγειοβελτιωτικού έργου που έχουν πραγματοποιηθεί, με στόχο την αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων ενόψει της χειμερινής περιόδου. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 3ο:Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2023 συντηρήσεως και επισκευών αντλιοστασίων του Οργανισμού. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 4ο:Λήψη απόφασης για έγκριση άντλησης ύδατος από τη διώρυγα του Φράγματος Πηνειού, για τις ανάγκες πυρασφάλειας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ήλιδας, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 5ο:Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαίτηση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 268335/29-11-2018 άδειας χρήσης νερού του Οργανισμού.   (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 6ο:Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης του κ. Λίχα Κωνσταντίνου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 7ο:Έγκριση πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2023 για την ανάθεση επισκευής (περιέλιξη) κινητήρων των αρδευτικών αντλιοστασίων για το έτος 2023. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 8ο:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2023 για την ανάθεση επισκευής αντλιών των αρδευτικών αντλιοστασίων για το έτος 2023. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 9ο:Λήψη απόφασης για προσπάθεια συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης καταβολής ποσού, για ειδική αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης για συνταξιοδότηση του κ. Βίκτωρα Οικονομόπουλου. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 10ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής ηλεκτροκινητήρα, για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του στραγγιστικού  αντλιοστασίου Γ1-Μούτελης, λόγω του κατεπείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 11ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, προκειμένου να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της από 18/4/2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 15/22 έφεσης, στη δικάσιμο της 17ης/11/2022 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή ή άλλως οριζόμενη δικάσιμο, να καταθέτει προτάσεις ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επίτευξη της ως άνω εντολής. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 12ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Οργανισμού, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση, να καταθέσει έγγραφες προτάσεις και όλα τα απαραίτητα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα προκειμένου να γίνει δεκτή η από 27.06.2022 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΜΤ39/22 κύρια τακτική αγωγή, που έχει ασκήσει ο Οργανισμός σε βάρος του αντιδίκου Ευάγγελου Σ. Λιάσκου. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 13ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Οργανισμού, ώστε  να καταθέσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 303/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας,  που εκδόθηκε επί της αγωγής της Μαρίας Μουσταφέρη του Δημητρίου και ακολούθως να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής ενώπιον του Εφετείου Πατρών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επίτευξη της ως άνω εντολής. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 14ο:Ενημέρωση για την επένδυση των φωτοβολταϊκών στη λίμνη «Κωνσταντίνος Καραμανλής». (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 15ο:Ενημέρωση για την επένδυση κατασκήνωσης/κάμπινγκ οικοτουριστικού χαρακτήρα στη λίμνη «Κωνσταντίνος Καραμανλής». (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 16ο:Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και φορολογικής δήλωσης για το έτος 2021. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης, εξωτερικός λογιστής κ. Μητράκος Νικόλαος)
Θέμα 17ο:Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2023. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 18ο:Έγκριση πληρωμής δαπανών.  (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 19ο:  Άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: