Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πύργος, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα: Τμήμα Μουσειολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Πύργος Ηλείας)

Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών

Με τον υπ’ αριθ. 4610/2019 (Α’70)  νόμο που αναφέρεται ως  «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και στην περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 36 αυτού, ιδρύθηκε  Τμήμα Μουσειολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα τον Πύργο, εντασσόμενο στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σε μια χώρα με τόσο σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο όπως η Ελλάδα, οι δυνατότητες επεξεργασίας και ανάδειξης της υλικής και άυλης κληρονομιάς αποτελούν αποφασιστικές παραμέτρους για την ανάπτυξη τόσο του πνευματικού όσο και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Το όραμα του Τμήματος Μουσειολογίας δυνητικά  συνίσταται στην καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την αξιοποίηση της Μουσειολογίας ως εφαρμοσμένης επιστήμης, με απώτερο σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το τμήμα, σε εγγύτητα με εξέχοντες χώρους πολιτιστικής αναφοράς (Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Ήλιδα, Κάστρο Χλεμούτσι, Ναό Επικούριου Απόλλωνα κλπ), επιδιώκει την εννοιολογική διασύνδεση με τη φυσιογνωμία της περιοχής, «Ολυμπιακή Γη», ως «θύλακα» πολιτισμού και μπορεί να αποτελεί μια εκπαιδευτική οντότητα με πολυδιάστατο χαρακτήρα και διεξόδους: Να  παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που θα τους διασφαλίσουν μια άρτια κατάρτιση για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο της μουσειολογίας, όπως αυτή μπορεί να υπηρετήσει τον Πολιτισμό και τις επιμέρους εκφάνσεις του εντός και εκτός Μουσείου. Να αποβλέπει στην επιστημονική μελέτη των χώρων πολιτιστικής αναφοράς και του Μουσείου ως πολυδύναμου χώρου έρευνας, φύλαξης και ανάδειξης του πολιτισμού, με παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, να στοχεύσει στην ανάδειξη ενός σύγχρονου τρόπου πολιτισμικής διαχείρισης που λαμβάνει υπόψη και άλλες διεπιστημονικές πτυχές και επικαλείται τη χρήση σύγχρονων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων  και των νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα- αφιερωμένο καθ’ ολοκληρίαν στο αντικείμενο της Μουσειολογίας και γι’ αυτό μοναδικό, πανελλαδικά, σε προπτυχιακό επίπεδο – μπορεί να επενδύει στην καινοτομία, την πρωτοτυπία και την έγκυρη εκπαίδευση. Έτσι, οι απόφοιτοι δύναται να στηριχθούν σε μια διεπιστημονική βάση που θα τους επιτρέψει να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας, προκειμένου η κεκτημένη γνώση να μεταλλαχθεί σε εφαρμοσμένη δεξιότητα, απαραίτητο χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επαγγελματιών στον τομέα της Μουσειολογίας  και του Πολιτισμού γενικότερα.

Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών

Σας γνωρίζω ότι:

Α. Στο Τμήμα Μουσειολογίας  εγγράφθηκαν και φοιτούν: 

Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020,                           233 φοιτητές.                            

Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (επιτυχόντες) ,   267 φοιτητές.         Σύνολο 500 φοιτητές

Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του υπ’ αριθ. 4610/2019 (Α’70) νόμου, συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών,  η ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Στο εν λόγω  παλιό πρόγραμμα σπουδών, με ευθύνη πλέον του Τμήματος Μουσειολογίας, είναι εγγεγραμμένοι – φοιτούν  1600 φοιτητές  με ότι σημαίνει αυτό για την ακαδημαϊκή λειτουργία.   

Γ. Σύμφωνα με το νόμο 4485/17,  «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και στο  άρθρο 11,  τα Τμήματα αποκτούν αυτοδυναμία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη Δ.Ε.Π., από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή και β) έχουν εγγραφεί σε αυτά φοιτητές.

Δ. Στο τμήμα Μουσειολογίας υπηρετούν  μόνο δύο (2)   μέλη ΔΕΠ. (Μετακινήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4610/2019, εντός του 2019, τρία μέλη ΔΕΠ και ένα ΕΔΙΠ  σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών).

Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, υπήρξε  κατανομή 38  νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπουργική Απόφαση Φ/106843/Ζ2, 2/7/2019), «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», ως αναγκαίες ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες για την ομαλή έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, κυρίως για τα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν στα πανεπιστήμια με τους νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019.

Στο τμήμα Μουσειολογίας δυστυχώς, δεν δόθηκε καμία θέση μόνιμου μέλους ΔΕΠ

Με την νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, κατανομή 205 θέσεων μονίμων μελών ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δίνονται  12 θέσεις μελών ΔΕΠ.

Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών

Μετά από μια πολύχρονη θητεία στην αυτοδιοίκηση και σε θέσεις ευθύνης της πολιτείας, μα πάνω απ΄όλα ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και ενεργός πολίτης της Ηλείας, παίρνω την πρωτοβουλία με την παρούσα προσωπική επιστολή διότι  όλες οι προσπάθειές μας μέχρι σήμερα, όπως είναι αντιληπτό,  έπεφταν στο κενό.  

Μια ακαδημαϊκή μονάδα με δύο (2) μόνο μέλη ΔΕΠ και άλλες ελλείψεις για την  υποστήριξη του ακαδημαϊκού – διδακτικού έργου, πως μπορεί να προσφέρει αυτό που είναι αναγκαίο στους  2100 περίπου φοιτητές –  παιδιά του ελληνικού λαού; 

Κάνω έκκληση στην ευθύνη όλων σας, για την στελέχωση  του τμήματος όπως επιβάλλουν οι ακαδημαϊκές συνθήκες και η ανάγκη βιωσιμότητάς του.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας

Στην διάθεσή σας για όποια ενημέρωση 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: