ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 2η/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο (Αλφειού 46), στις 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 01.00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και φορολογικής δήλωσης για το έτος 2021. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης, εξωτερικός λογιστής κ. Μητράκος Νικόλαος)
Θέμα 2ο:Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2023. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 3ο:Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Οργανισμού και του πρώην Προέδρου κ. Αναστασίου Αλτάνη, για την αριθ. ΕΓ2-21/96/65-ΞΑ κλήση σε προκαταρκτική εξέταση, ενώπιον του Πταισματοδικείου Πύργου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 4ο:  Άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, προκειμένου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός σας, να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Τακτικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Μπούρα Ευαγγελία
 3. Κόντου Ακριβή
 4. Ρηγόπουλος Παναγιώτης
 5. Τσεπενέκας Σπυρίδων
 6. Γκρίντζος Θεόδωρος
 7. Μάσσαλας Παναγιώτης
 • Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βελλόπουλος Δημήτριος
 • Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
 • Καλογερόπουλος Ιωάννης
 • Χριστόπουλος Χαράλαμπος
 • Αρβανιτάκης Ιωάννης
 • Κοινοποίηση
 • Γραφείο Περιφερειάρχη
 • Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Δ.Ε.
 • Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
 • Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων
 • Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι)

 • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι)

 • κ.κ. Προέδρους Τ.Ο.Ε.Β. Ηλείας
 • Σύλλογο Εργαζομένων Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ (να επιδοθεί ιδιοχείρως)
 • ΜΜΕ
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: