Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Η κινητοποίηση των συνεταιρισμών Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής
Η κινητοποίηση των συνεταιρισμών Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής

Η κινητοποίηση των συνεταιρισμών Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής


Το θέµα της ∆ιεθνούς ηµέρας για τους συνεταιρισµούς για το 2020 αφορά στην κινητοποίηση των συνεταιρισµών υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Προσκαλείται στην ουσία η παγκόσµια συνεταιριστική κοινότητα να συνεχίσει τις προσπάθειες και τις ενέργειες, που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής . Αυτή η κρίσιµη κατάσταση θέτει τις ζωές µας αλλά και γενιές ολόκληρες σε κίνδυνο , διαταράσσοντας ζωτικής σηµασίας οικοσυστήµατα όχι µόνο για την ανθρωπότητα αλλά και για τον ίδιο τον πλανήτη µας .

Το κοινό µας σπίτι βρίσκεται σε κίνδυνο . Οι υπάρχοντες µέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης επιτίθενται διαρκώς στο περιβάλλον . ∆εν έχουµε πολύ καιρό για να ανατρέψουµε αυτήν την κατάσταση . Πρέπει να δράσουµε τώρα σύµφωνα µε τις αρχές και τις αξίες µας , ώστε να αποδείξουµε σε ένα παγκόσµιο επίπεδο ότι είναι δυνατόν να αναπτύξουµε µια οικονοµία βασισµένη στην κοινωνική υπευθυνότητα και στην προστασία των φυσικών πόρων» αναφέρει ο Ariel Guarco , ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Συµµαχίας ( ICA) .

Στις 4 Ιουλίου 2020 ελάτε µαζί µας στην προσπάθεια µας να ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο για την σηµασία της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής . Καµία χώρα δεν έχει ανοσία σε αυτήν, καθώς οι εκποµπές αερίου λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι κατά 50% υψηλότερες απ’ ότι ήταν το 1990 και η υπερθέρµανση του πλανήτη προκαλεί αλλαγές στο οικοσύστηµα , οι οποίες έχουν µεγάλη διάρκεια και απειλούν µε µη αναστρέψιµες συνέπειες , εάν δεν ενεργήσουµε άµεσα.

 

Οι συνεταιρισµοί παγκοσµίως µπορούν να εκµεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο και να µοιραστούν τις αξίες της συνεργασίας τους για την καταπολέµηση αυτού του παγκόσµιου ζητήµατος. Ένας Οδηγός Επικοινωνιών Συνεταιρισµών, θα είναι σύντοµα διαθέσιµος για να βοηθήσει τους συνεταιρισµούς να χρησιµοποιούν αυτήν την ηµέρα για να δείξουν τη σηµασία της ανάληψης δράσης για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής….

 

Γιατί όµως επιλέχθηκε αυτό το θέµα;

 

Το θέµα της ∆ιεθνούς Ηµέρας Συνεταιρισµών 2020 επελέγη για την υποστήριξη του Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG) 13 για τη ∆ράση για την Κλιµατική Αλλαγή . Αυτή η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συµβολή των συνεταιρισµών στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, µια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις που είχε να αντιµετωπίσει ο πλανήτης µας σε παγκόσµιο επίπεδο κατά τον 21ο αιώνα . Η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει σοβαρά την επιβίωση των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο, ιδίως τις πιο µειονεκτούσες οµάδες, όπως αγρότες µικρής κλίµακας, γυναίκες, νέους, αυτόχθονες πληθυσµούς και µειονότητες, που πρέπει να αντιµετωπίσουν ακραίες φυσικές καταστροφές και υποβάθµιση των φυσικών τους πόρων.

Το συνεργατικό κίνηµα µπορεί να εκµεταλλευτεί αυτήν τη σηµαντική ευκαιρία για να πάρει θέση ως παγκόσµιος παράγοντας αλλαγής και να συνεργαστεί µε τους εταίρους του στη διεθνή κοινότητα. Αυτή η συλλογική προσπάθεια µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ατζέντα για την κλιµατική αλλαγή και να επιτύχει µια δίκαιη, πράσινη και δίκαιη µετάβαση για όλες τις κοινότητες, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.

 

Σχετικά µε την ∆ιεθνή Ηµέρα των Συνεταιρισµών

 

Η ∆ιεθνής Ηµέρα Συνεταιρισµών των Ηνωµένων Εθνών γιορτάζεται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Ο στόχος αυτής της γιορτής είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τους συνεταιρισµούς, να επισηµάνει τους συµπληρωµατικούς σκοπούς και τους στόχους των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς συνεταιριστικού κινήµατος, να υπογραµµίσει τη συµβολή του συνεταιριστικού κινήµατος στην επίλυση των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα Ηνωµένα Έθνη και να ενισχύσει την επέκταση της συνεργασίας µεταξύ του διεθνούς συνεταιριστικού κινήµατος και άλλων παραγόντων.

 

Το 1992, µετά από µια συντονισµένη προσπάθεια «πίεσης» εκ µέρους των µελών της ICA και των µελών της Επιτροπής Προώθησης και Προόδου των Συνεταιρισµών (COPAC), η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ανακοίνωσε το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου 1995 ως ∆ιεθνή Ηµέρα Συνεταιρισµών, σηµατοδοτώντας εκατονταετηρίδα από την ίδρυση της Συµµαχίας, µε το ψήφισµα 47/90 της 16ης ∆εκεµβρίου 1992.

 

Από το 1995, η ICA και τα Ηνωµένα Έθνη θέτουν το θέµα για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας µέσω της COPAC, µιας πολυµερούς εταιρικής σχέσης παγκόσµιων δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων, µε την ICA να είναι ιδρυτικό µέλος, που υπερασπίζεται και υποστηρίζει τον ανθρωποκεντρικό και αυτοσυντηρούµενες συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως ηγέτες στην αειφόρο ανάπτυξη.

των  Άννα θ. Μητροπούλου- Έυα  β. Βάιου

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: