Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Η ρουμανική προεδρία, σύμμαχος του ελληνικού αποστάγματος
Η ρουμανική προεδρία, σύμμαχος του ελληνικού αποστάγματος

Η ρουμανική προεδρία, σύμμαχος του ελληνικού αποστάγματος


Ο Σύνδεσμος που ιδρύθηκε το 1995, μετά τον διαχωρισμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Οίνων και Ποτών (ΣΕΒΟΠ) σε δύο τομείς: της οινοποιίας και της ποτοποιίας, εκπροσωπεί 60 εταιρείες, παράγει και διακινεί το 76% των εμφιαλομένων αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και εξάγει το 75% των ελληνικών εξαγόμενων αλκοολούχων ποτών.

Το 72% της ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων προστατεύονται με γεωγραφική ένδειξη σε επίπεδο ΕΕ.

Το διάστημα 2008 – 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η αξία των εξαγωγών των αλκοολούχων ποτών σε εκατομμύρια ευρώ ξεπερνούσε εκείνης του κρασιού – με εξαίρεση το 2016, που εμφανίζονταν στα ίδια επίπεδα των 74 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 2018 η αξία των εξαγωγών οίνου πέρασε μπροστά με 83 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ των αλκοολούχων.

Το 60% σε αξία των ελληνικών αλκοολούχων ποτών κατευθύνεται στις αγορές της ΕΕ.

Το ούζο αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος στις εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 2018, με ποσοστό 71,80%, το λικέρ αποτυπώνεται στο 2.50%, το τσίπουρο στο 0.50%, και άλλα αλκοολούχα ποτά εμφανίζουν μέγεθος της τάξης του 25,19%.

Μεταφέρθηκε το αίτημα για μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην εσωτερική αγορά, αξιοποίηση του τουρισμού και προσανατολισμό σε επώνυμα προϊόντα αυξημένης προστιθέμενης αξίας που ιδανικά θα υποστηρίζονται από εξαγωγικά προγράμματα.

Ο Θεόδωρος Γεωργόπουλος, νομικός σύμβουλος του ΣΕΑΟΠ έθιξε στη συνάντηση την υπόθεση των ελληνικών αποσταγμάτων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-91/18), το οποίο κινήθηκε νομικά εναντίον της χώρας σχετικά με τον 2960 του 2001 θέτοντας θέμα προστατευτισμού λόγω μειωμένου συντελεστή φορολόγησης για το τσίπουρο κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας 83 του 1992 και του καθεστώτος των διήμερων αποσταγματοποιών.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια της επόμενης μέρας, αν δεν υπάρξει καταδίκη, η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει τον μειωμένο συντελεστή στο τσίπουρο και το καθεστώς των διήμερων αποσταγματοποιών. Αν υπάρξει καταδίκη, η απόφαση θα έχει αναγνωριστικό χαρακτήρα και σε περίπτωση που δεν δίνεται εύλογος χρόνος, η Ελλάδα θα πρέπει να εκτελέσει την απόφαση άμεσα. Σε ενδεχόμενη μη συμμόρφωση, ίσως ακολουθήσει νέα προσφυγή της Επιτροπής στο ΔΕΕ, συνοδευόμενη από καταβολή προστίμου και ποινική ρήτρα.

Αν προχωρήσει η καταδίκη για το τσίπουρο, ο κ. Γεωργόπουλος σημείωσε ότι θα χρειάζεται να διατηρηθεί η διαφοροποίησή του από το προϊόν μικρών αποσταγματοποιών, ενώ αρνητική απόφαση για τους διήμερους αποσταγματοποιούς θα σημάνει κατά τον κ. Γεωργόπουλο, την αναζήτηση της προοπτικής ανάπτυξης σχήματος μικρών (ίσως και συνεταιριστικών) αποστακτηρίων.

Με την απόφαση του Δικαστηρίου να αναμένεται το τελευταίο τρίμηνο του 2019, τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε περίπτωση που η ρουμανική προεδρία, που έχει συμπεριλάβει στην ατζέντα της τις ελληνικές θέσεις, τροποποιήσει την οδηγία 83 του 1992 και με νομοθετική πράξη εξισώσει το τσίπουρο με το ούζο, με την επόμενη συνεδρίαση να έχει οριστεί στις 14 Ιουνίου. Εκφράζεται σχετικά συγκρατημένη αισιοδοξία για εξεύρεση λύσης πριν τη λήξη της θητείας της στις 30 Ιουνίου και μεταφέρεται η επιφύλαξη ότι «δεν έχει ιεραρχηθεί τόσο ψηλά το θέμα στην ατζέντα της επόμενης φινλανδικής προεδρίας».

Εκ μέρους του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων κ. Σταύρος Σάμιος ανέλυσε συγκριτικά το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ (787/2019) που διέπει τα αλκοολούχα ποτά μετά από πρόταση της Επιτροπής το 2016 για Σχέδιο Κανονισμού προς αντικατάσταση του 110/2008.

Παρουσιάστηκε ακόμη στην ημερίδα η πλατφόρμα LOTify (www.lotify.gr), απόληξη της προσπάθειας συνένωσης των δυνάμεων της αγοράς και των ελεγκτικών αρχών, όπου o χρήστης μπορεί αφού φτιάξει λογαριασμό, και συμπληρώνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του, να προχωρήσει σε αναζήτηση είτε με βάση τον αριθμό παρτίδας του προϊόντος (LOT) όπως αναγράφεται στη φιάλη είτε με βάση τo brand name. Εφόσον το LOT και το brand name αναγνωριστούν ως έγκυρα, εμφανίζονται οι πληροφορίες με την περιγραφή του προϊόντος και την εταιρεία που έχει διακινήσει και εισάγει στο σύστημα τη φιάλη. Στο τρίτο μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται η κίνηση του είδους για τις αγορές και τις πωλήσεις που έχουν γίνει από τις εταιρείες για το συγκεκριμένο LOT και brand name. Συγκεκριμένα για τις αγορές και τις πωλήσεις, ο χρήστης που κάνει την αναζήτηση βλέπει τις ημερομηνίες στις οποίες έγινε η διακίνηση, σε ποιες ποσότητες σε κάθε ημερομηνία και την πληροφορία της διακίνησης σε φορολογική ή μη αποθήκη.

Εκτός από τα παραπάνω αποτελέσματα, ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη ύποπτου LOT σε περίπτωση που οι εταιρείες έχουν ενημερωθεί ή εντοπίσει δείγματα αλλοίωσης ή παραποίησης στα πλαίσια του λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών για συγκεκριμένο LOT, τότε εισάγουν την πληροφορία του ύποπτου LOT στο σύστημα.

Παρουσιάστηκαν, τέλος, υποθέσεις εντοπισμού από τελωνειακές υπηρεσίες και την ελληνική αστυνομία παράνομης παρασκευής αλκοολούχων ποτών με πρόσμειξη αλκοόλης βουλγαρικής πχ προέλευσης και άλλων ουσιών και αντικατάστασης ετικετών με πλαστές ελληνικές.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: