ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΓΝΟΟΥΝ 
Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΩΡΟΥΝ…

Αγαπητοί μας Χριστιανοί, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, καθόρισε όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελείται μία διαφορετική Λειτουργία, η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων είναι πολύ παλαιά. Καθιερώθηκε και επιβλήθηκε από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο κατά το έτος 691 μ.Χ. με τον 52ο κανόνα της.

Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων αποτελεί την καρδιά των καθημερινών Ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Χωρίς υπερβολή μπορούμε να ονομάσουμε την λειτουργία αυτή ως “Λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής”, αφού είναι η πιο χαρακτηριστική Ακολουθία της ιεράς αυτής περιόδου, στην οποία όμως δυστυχώς δεν προσέρχονται πολλοί Χριστιανοί μας, κατά την τέλεσή της.

Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, όπως προαναφέραμε είναι μια αρχαιότατη Χριστιανική λειτουργία που τελείται εντός των Ιερών Ναών και διακρίνεται από μεγάλη κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια. Κατά την Λειτουργία αυτή δεν τελείται Θυσία, δεν γίνεται δηλαδή μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος είναι ήδη έτοιμα, έχουν προαγιασθή (γι’ αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων), κατά την προηγηθείσα Θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι πλέον Σώμα και Αίμα Χριστού και απλώς προσφέρονται προς μετάληψη στους πιστούς.

Ο Ιερέας καθ’ εκάστη Κυριακή κόπτει από το πρόσφορο τον λεγόμενο «Αμνόν», δηλαδή το τετράγωνο εκείνο τεμάχιο της σφραγίδας που γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, και το τοποθετεί επάνω στο ιερό Δισκάριο. Κατά την στιγμή του «Σε υμνούμεν…», το τεμάχιον αυτό του άρτου θα μεταβληθεί δια της ευλογίας του Ιερέως σε αυτό τούτο το Σώμα του Κυρίου, όπως και ο οίνος, που είναι στο Άγιο Ποτήριο, θα μεταβληθεί και αυτός σε αυτό τούτο το Αίμα του Κυρίου.

Όταν βρισκόμαστε στην πένθιμο περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής που ήδη διανύουμε, ο Ιερέας, κατά την Θ. Λειτουργία της Κυριακής, δεν θα κόψει ένα μόνο τεμάχιο εκ της σφραγίδας του προσφόρου, σαν αυτό που είπαμε ανωτέρω, αλλά περισσότερα (συνήθως τρία), ανάλογα προς τον αριθμό των Λειτουργιών των Προηγιασμένων που θα τελέσει κατά την εβδομάδα.

Τα τεμάχια αυτά ( δεν κόπτονται όλα από ένα πρόσφορο, αλλά ένα από κάθε πρόσφορο), θα τα ευλογήσει κατά την ώρα που πρέπει και αυτά θα μεταβληθούν σε Σώμα Χριστού. Από αυτά το ένα θα χρησιμοποιηθεί για την Θεία Μετάληψη της ημέρας εκείνης (δηλαδή της Κυριακής), τα άλλα (συνήθως δύο) θα εμβαπτισθούν στο Ιερό Ποτήριο, όπου το άγιο Αίμα του Κυρίου (εικόνα 3) και θα φυλαχθούν σε ειδικό κιβωτίδιο, το ιερό Αρτοφόριο (εικόνα 1), για τις Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων που θα γίνουν εντός της εβδομάδας. Κατ’ αυτές τις Λειτουργίες ο Ιερέας θα προσφέρει στους πιστούς προς μετάληψη τα Προηγιασμένα αυτά Δώρα.

Η Λειτουργία των Προηγιασμένων είναι κυρίως συνυφασμένη με Εσπερινό, είναι δηλαδή βραδινή. Αυτό έχει θεσπιστεί, διότι οι παλιοί Χριστιανοί κατά τις ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής διετέλουν τελείως άσιτοι (νηστικοί) μέχρι των εσπερινών ωρών. Μπορούσαν λοιπόν να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν κατά τις εσπερινές ώρες. Σήμερα η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται και κατά την εσπέρα συνηθέστερα όμως τελείται κατά τις πρωϊνές ώρες στους Ιερούς Ναούς μας, προς διευκόλυνση των πιστών μας.

Η Λειτουργία αυτή δεν έχει τον πανηγυρικό και θριαμβευτικό τόνο των άλλων Λειτουργιών, αλλά δεσπόζει σε αυτή το πένθιμο και κατανυκτικό στοιχείο. Η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κατά την Μεγάλη Εβδομάδα τελείται μόνο τις τρεις πρώτες μέρες αυτής (Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη). Επίσης τελείται και κατά τις ημέρες εορτών ευρισκομένων εντός της περιόδου της Μ. Τεσσαρακοστής. Δεν τελείται κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής. Επίσης κατά τη Λειτουργία των Προηγιασμένων δεν γίνονται μνημόσυνα.

Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τελείται σε συνδυασμό με την Ακολουθία του Εσπερινού. Συγκεκριμένα αφού ψαλλούν τα λεγόμενα “εσπέρια” και γίνει η “είσοδος” και ψάλλεται η επιλύχνιος ευχαριστία το: “Φως Ιλαρόν αγίας δόξης”, αναγιγνώσκονται δύο περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη μεταξύ των οποίων ο ιερουργός ιερέας, ή πρωθιερέας, ή αρχιμανδρίτης, κρατώντας στο ένα χέρι λαμπάδα και στο έτερο θυμιατό εξέρχεται στην Ωραία Πύλη εκφωνώντας το “Σοφία ορθοί! Φως Χριστού φαίνει πάσι”. Ακολουθεί ο ύμνος “Κατευθυνθήτω η προσευχή μου…” που ψάλλεται έξι φορές και στη συνέχεια ο Διάκονος ή ο Ιερέας καλεί τους κατηχουμένους να εξέλθουν του κυρίως ναού, ενώ στη συνέχεια αντί του Χερουβικού ύμνου ψάλλεται ο υπέροχος ύμνος “Νυν οι δυνάμεις των Ουρανών…”. Αμέσως μετά των παραπάνω ακολουθεί η ιδιόρρυθμη κατανυκτική και με απόλυτη σιγή έξοδος των προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, από την αριστερή πύλη του εικονοστασίου-τέμπλου, φερόμενα υπό τον λειτουργό στο ύψος της κεφαλής του καλυπτόμενα από τον “αέρα”. Μετά την είσοδο στο ιερό βήμα, συνεχίζει η λειτουργία όπως η συνήθης της Κυριακής χωρίς καμία άλλη διαφορά.

Η Θεία λειτουργία των Προηγιασμένων είναι μία από τις ωραιότερες και κατανυκτικότερες ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η οποία όμως στις ημέρες μας, παραθεωρείται ή αγνοείται από τους Χριστιανούς μας. Αλλά συγχρόνως είναι και μία διαρκής πρόσκληση για την συχνή κοινωνία των Θείων μυστηρίων. Μία φωνή από τα βάθη των αιώνων, από την αρχαία ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας. Φωνή που λέει, ότι ο πιστός δεν μπορεί να ζει την ζωή του Χριστού αν δεν ανανεώνει διαρκώς την ένωσή του με την πηγή της ζωής, το ΣΩΜΑ και το ΑΙΜΑ του Κυρίου. Διότι ο Χριστός είναι «Η Ζωή Ημών».

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: