Ηλεία: Αύριο η εκλογή του νέου Μητροπολίτη - Η διαδικασία της εκλογής
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ηλεία: Αύριο η εκλογή του νέου Μητροπολίτη – Η διαδικασία της εκλογής

Ηλεία: Αύριο η εκλογή του νέου Μητροπολίτη – Η διαδικασία της εκλογής

Αύριο η Μητρόπολη Ηλείας θα αποκτήσει τον νέο της ηγέτη και στον νομό έχει σημάνει συναγερμός για την εκλογή του Μητροπολίτη, που θα καθοδηγήσει το πλήρωμά του, διαδεχόμενος τον κορυφαίο ιεράρχη της ορθόδοξης εκκλησίας μας τον κ.κ. Γερμανό.

Η διαδικασία της εκλογής

Η κάλυψη μιας κενής Μητροπολιτικής θέσης από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, γίνεται είτε δι’ εκλογής ή δια μεταθέσεως. Η Ιεραρχία κατά την τακτική συνέλευσή της με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της αποφασίζει για την εγγραφή ή μη στον κατάλογο των εκλογίμων αυτών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα υποψηφίων, εφ’ όσον κρίνει ότι κατέχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και έτσι συμπληρώνει τον κατάλογο των προς αρχιερατεία εκλογίμων που κάθε φορά ισχύει. Οι λευκές ψήφοι υπολογίζονται υπέρ του υποψηφίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία συγκληθεί εκτάκτως η Ιεραρχία, ρυθμίζει τη διαδικασία περί του καταλόγου των εκλογίμων. Πριν προχωρήσει στη διαδικασία καταρτίσεως του καταλόγου εκλογίμων αποφαίνεται οριστικά με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και αφορούν στη νομιμότητα και κανονικότητα της εγγραφής ή της μη εγγραφής κάποιου σ’ αυτόν. Η διαδικασία συμπληρώσεως του καταλόγου εκλογίμων δεν αναστέλλει την ισχύ του υπάρχοντος καταλόγου. Η εκλογή Μητροπολιτών ρυθμίζεται από το 24ο άρθρο. Σύμφωνα με αυτό η εκλογή προς πλήρωση χηρεύοντος Μητροπολιτικού θρόνου ενεργείται εντός εξαμήνου από την ημέρα της χηρείας του θρόνου. Η εκλογή διενεργείται από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, η οποία συνέρχεται για τον σκοπό αυτό εκτάκτως, εφ’ όσον στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπίπτει ο χρόνος τακτικής Συνόδου της Ιεραρχίας.

Διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής Μητροπολιτών. Άρθρο 25 παρ. 1

Η εκλογή Μητροπολιτών διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, κάθε εκλογέας Μητροπολίτης αναγράφει στο ψηφοδέλτιό του τα ονόματα τριών εκλογίμων. Από τους τρεις πρώτους σε αριθμό ψήφων υποψηφίους σχηματίζεται τριπρόσωπο δελτίο από το οποίο εκλέγεται στη δεύτερη φάση με σχετική πλειοψηφία ο ένας. Μετά την εκλογή τελείται το Μικρό Μήνυμα και οι συνοδικοί Μητροπολίτες κατέρχονται στο συνοδικό παρεκκλήσιο για να τελεσθεί το Μεγάλο Μήνυμα. Διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεως. Άρθρο 26 Αφού ανακοινωθεί από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η εκλογή, η τέλεση του Μεγάλου Μηνήματος και η χειροτονία του νέου Μητροπολίτου και εφ’ όσον δεν είναι ήδη αρχιερέας εκδίδεται μέσα σε 10 ημέρες το προεδρικό διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεώς του. Αυτό δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μόλις κοινοποιηθεί στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας το προεδρικό διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεως, ο νέος Μητροπολίτης δίδει διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη διαβεβαίωση περί της εκπληρώσεως των αρχιερατικών καθηκόντων του. Μετά ακολουθεί η ενθρόνιση κατά την εκκλησιαστική τάξη.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: