Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Κανονικά η λειτουργία των δικαστηρίων από σήμερα αλλά με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή self-test

Κανονικά η λειτουργία των δικαστηρίων από σήμερα αλλά με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή self-test

Πρεμιέρα για τα αυστηρά έκτακτα ειδικά μέτρα εισόδου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό  στα Δικαστήρια σήμερα μαζί με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.                                               

«Όπως είναι γνωστό η Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί προβλέπει μία σειρά από αυστηρά μέτρα ελέγχου για την είσοδο τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και σε ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους, και ειδικότερα  για την είσοδο στα δικαστικά κτήρια, τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας Δημήτρης Δημητρουλόπουλος.

Έτσι από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 κατά την είσοδο στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν (εναλλακτικά):

[α] Πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53719/2.9.2021 (Β’ 4050) κοινή υπουργική απόφαση.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή

[β] Πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Έλεγχοι

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από:

α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή

β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο.

Τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή

[γ] Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο.
Αρχή έκδοσης

Η βεβαίωση αυτών:

α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και

β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], [β] και [γ], καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR.

Για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας οι εισερχόμενοι στα δικαστικά κτήρια θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για περιπτώσεις επείγουσας δικαστικής προστασίας με αίτημα προσωρινής διαταγής καθώς και για τις ποινικές υποθέσεις που εισάγονται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, οπότε στις περιπτώσεις αυτές και μόνο, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις ως άνω υπηρεσίες.

Εξακολουθούν να ισχύουν

Πέραν των ανωτέρω μέτρων που αφορούν στην είσοδο στα δικαστικά μέγαρα εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να τηρούνται όλα εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας του covid-19 και συγκεκριμένα : α) κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής οποιουδήποτε εισέρχεται σε κάθε δικαστικό μέγαρο είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας και η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων τουλάχιστον 1,5 μέτρου, β) εντός των δικαστικών αιθουσών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τους Δικαστές, Εισαγγελείς, Γραμματείς, Συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους, γ) εντός των ακροατηρίων – αιθουσών των δικαστικών μεγάρων καθορίζεται ως ανώτατο όριο ο αριθμός των δεκαπέντε (15) εισερχομένων ατόμων (μη συμπεριλαμβανομένων των μελών της σύνθεσης), εκτός κι αν επιτραπεί, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η -κατ΄ελάχιστον- αναγκαία υπέρβαση ως προς τον αριθμό αυτό, και δ) έξω από τις ανωτέρω αίθουσες (Μ.Ο.Δ., Τριμελούς και Μονομελούς Πλημ/κείου) και εντός του περίκλειστου χώρου καθορίζεται ως ανώτατο όριο ο αριθμός των τριάντα (30) εισερχομένων ατόμων.

Στα πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος στις ανωτέρω υπηρεσίες. Την ομαλή τήρηση των ανωτέρω μέτρων αναμένεται να εποπτεύσει Αστυνομική Δύναμη υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: