Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Κατάκολο: Oι κάτοικοι της Αλκυώνας εκπέμπουν SOS
Κατάκολο: Oι κάτοικοι της Αλκυώνας εκπέμπουν SOS - PatrisNews - Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας

Κατάκολο: Oι κάτοικοι της Αλκυώνας εκπέμπουν SOSΑίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία με την οποία ζητούν τον επανακαθορισμό της γραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του οικισμού Αλκυώνας Κατακόλου κατέθεσαν τον περασμένο Νοέμβριο 44 κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή καθώς και ο Όμιλος Φίλων Αλκυώνας προκειμένου να μη κινδυνεύσουν στο μέλλον οι περιουσίες τους.

Ο λόγος που ζητούν την επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού και παραλίας είναι ότι στον αρχικό καθορισμό που έγινε στις 16/4/1992 δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2344/1940 ο οποίος προέβλεπε αρχικά να ληφθεί υπόψιν το υπάρχον σχέδιο πόλης το οποίο είχε εγκριθεί το 1964 και όριζε ότι η γραμμή παραλίας δεν έπρεπε να φτάνει πέραν αυτού αλλά παρ’ όλα αυτά καθορίστηκε με τρόπο με τον οποίο η γραμμή αιγιαλού τέμνει τα οικοδομικά τετράγωνα ενώ η γραμμή παραλίας 10 μέτρων τέμνει σχεδόν, μερικώς ή και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υφιστάμενες κατοικίες.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, οι συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνικών γραμμών του αιγιαλού και της παραλίας δεν εξαρτήθηκαν από το τριγωνομετρικό δίκτυο της περιοχής της χώρας άλλα εξαρτήθηκαν γραφικά από υπάρχουσες κατοικίες οι οποίες ίσως να μην υπάρχουν με την μορφή που ορίστηκαν με αποτέλεσμα να αλλάζουν σε κάθε νέα εφαρμογή όπως έχει ήδη συμβεί με την γραμμή αιγιαλού της αποτύπωσης της αποτύπωσης του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου το 2011 και την εφαρμοσθείσα από το κτηματολόγιο γραμμή αιγιαλού οι οποίες διαφέρουν σημαντικά.

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν2344/1940 και του άρθρου 1 παρ. 2 του ισχύοντος Ν2971/2001 η ζώνη παραλίας θεωρείται παραλιακή οδός και υπόκειται στις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων της πολεοδομίας.

Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ισχύοντος νόμου περί αιγιαλού και παραλίας, όπου υπάρχει σχέδιο πόλεως η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την ρυμοτομική των οικοδομικών τετραγώνων ενώ σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα όρια μπορούν να επανακαθοριστούν με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση για την παραλία, η οποία πράγματι δεν έχει συντελεστεί.

Στην αίτηση τέλος, αναφέρεται ότι, οι ιδιοκτήτες που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Αλκυώνας έχουν λάβει παραχωρητήρια το 1998 από το Λιμενικό Ταμείο το οποίο κατείχε την έκταση του σχεδίου πόλης της περιοχής όμως στην προανάρτηση του του κτηματολογίου, τμήματα των παραχωρηθείσων εκτάσεων έχουν αποδοθεί από λάθος στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου «ένεκα άγνοιας του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της κακής χάραξης του αιγιαλού και της παραλίας, γι’ αυτό και πρέπει να διευκρινιστεί και το ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την επαναχάραξη».

«Λανθασμένη χάραξη διότι δεν λήφθηκε υπόψιν το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης»

Στην τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό και η οποία συνοδεύει την αίτηση των κατοίκων αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η επαναχάραξη αιγιαλού και παραλίας είναι αναγκαία και πρέπει απαραιτήτως να γίνει.

Μεταξύ άλλων, εντός αυτής, αναφέρεται πως η χάραξη ήταν λανθασμένη διότι δεν έλαβε υπόψιν το ισχύον εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Αλκυώνας με αποτέλεσμα ο αιγιαλός να εισέρχεται εντός των οικοδομικών τετραγώνων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και να τρέμει τα οικοδομικά τετράγωνα.

Με την εφαρμογή δε της ζώνης παραλίας των 10 μέτρων, τέμνει όλες τις κατοικίες προφανώς από κακή ενημέρωση των μελών της επιτροπής που όφειλαν να ξέρουν τι ίσχυε για τη χάραξη του αιγιαλού στους οικισμούς που έχουν σχέδιο πόλης με τον νόμο 2344/ 1940 ότι η εσωτερική γραμμή της παραλίας δεν δύναται να φτάσει πέραν της πιο κοντινής οικοδομικής γραμμής.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η βάσει νόμου η ζώνη παραλίας θεωρείται παραλιακή οδός και υπόκειται στις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων λόγω Πολεοδομίας. Τονίζεται δε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 2971/2007 όπου υπάρχει σχέδιο πόλης, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη ρυμοτομική γραμμή των οικοδομικών τετραγώνων ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, όπου έχει καθοριστεί η Ζώνη παραλίας μπορούν να καθοριστούν τα όρια της με την προϋπόθεση ότι η απαλλοτρίωση για την παραλία δεν έχει συντελεστεί.

Ανεξαρτήτως της αναγκαιότητας επαναχάραξης του αιγιαλού και της παραλίας στην συγκεκριμένη περιοχή μπροστά από το σχέδιο πόλης Αλκυώνας διότι δεν καθορίζεται με τα προβλεπόμενα από το νόμο, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί και το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το κτηματολόγιο. Και αυτό γιατί τμήματα της παραχωρηθείσας εκτάσης ιδιοκτησίας του Λιμενικού ταμείου έχει παραχωρηθεί και ανήκει σήμερα σε ιδιώτες όμως στην ανάρτηση του κτηματολογίου φαίνεται να μην έχει ληφθεί υπόψιν το συγκεκριμένο καθεστώς και τμήμα των παραχωρήσεων εκτάσεων έχουν αποδοθεί από λάθος στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος αναφέρεται ότι οι κορυφές που ορίζουν τον αιγιαλό και την παραλία καθορίστηκαν με μη ακριβή γραφικό τρόπο από υπάρχοντα κτίσματα τα οποία ίσως και να μην υπάρχουν με τη μορφή που ορίστηκαν ή να έχουν και μεταγενέστερες προσθήκες ή να έχουν κατεδαφιστεί χωρίς καν να έχουν εξαρτηθεί από το τριγωνομετρικό σύστημα.

Για το λόγο αυτό πρέπει οι κορυφές των κορυφών των πολυγωνικών γραμμών να έχουν ορθογωνικές συντεταγμένες εξαρτημένες από το τριγωνομετρικό δίκτυο της χώρας λαμβάνοντας επίσης υπόψιν το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της Αλκυώνας δηλαδή τις ρυμοτομικές γραμμές του εγκεκριμένου σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 7 του νόμου 2971/2007 όπου αναφέρεται ότι όπου υφίσταται σχέδιο πόλης η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη ρυμοτομική γραμμή.

– PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: