Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΚΕΘΕΑ: Προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Πύργος)- Δείτε αναλυτικά

ΚΕΘΕΑ: Προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Πύργος)- Δείτε αναλυτικά

Tο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)», που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).Συγκεκριμένα ζητά προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

ΠΙΝΑΚEΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

  1. Το Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος) έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από υφιστάμενες δομές που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (θεραπευτικές κοινότητες – μονάδες υποκατάστασης – κέντρα πρόληψης).
  2. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752, ο αριθμός των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΕΘΕΑ Πύργοε
  1. Βασικός στόχος των δράσεων του Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος) είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που λαμβάνουν υπηρεσίες από το Πολυδύναμο Κέντρο του Πύργου Ηλείας ή από άλλες εγκεκριμένες δομές απεξάρτησης της Περιφέρειας.
  2. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911, ο αριθμός των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΕΘΕΑ Πύργοε

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση: ΚΕΘΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-KYT) Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: