Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Κινήσεις για νέα θεμέλια στην αιγοπροβατοτροφία αιχμή η γαλακτομέτρηση – Αγροτικά Νέα,ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιδοτήσεις, Eνισχύσεις,Νέοι Γεωργοί

Κινήσεις για νέα θεμέλια στην αιγοπροβατοτροφία αιχμή η γαλακτομέτρηση – Αγροτικά Νέα,ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιδοτήσεις, Eνισχύσεις,Νέοι Γεωργοί


Του Πέτρου Γκόγκου

Aφορµή για επενδυτικές προσπάθειες στο πεδίο της κτηνοτροφίας δίνει υπό µια έννοια η υφιστάµενη κατάσταση που έχει ξεδιπλωθεί τους τελευταίους µήνες στην εγχώρια ζώνη πρόβειου και γίδινου γάλακτος, µε τις νέες ισορροπίες στα κόστη παραγωγής να υπερτονίζουν τα ελλείµµατα στο πεδίο της παραγωγής.

Αυτή η συγκυρία έρχεται να αλλάξει την στάση των τυροκοµείων και της βιοµηχανίας που προκειµένου να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες ποσότητες, δηλώνουν ότι η τιµή δεν είναι πρόβληµα, σε µια εξέλιξη που θέλει να σβήσει τις αρνητικές αναµνήσεις των χαµηλών πτήσεων που διατηρήθηκαν µέχρι και πριν από δύο έτη.

Έρχεται επίσης να επιταχύνει τις διαδικασίες για µια µερική αποδέσµευση της χώρας από τις διακυµάνσεις των διεθνών αγορών στο πεδίο των ζωοτροφών και ιδίως της σόγιας. Ζητούµενο πλέον είναι η ανάπτυξη καινοτόµων φόρµουλων µε έντονο το ελληνικό στοιχείο. Με άλλα λόγια, ίσως ήρθε η ώρα να εφαρµοστούν ευρέως τα δεδοµένα από έρευνες που έτρεξαν την περασµένη δεκαετία στον τοµέα αυτό.

Παράλληλα όµως αναπτύσσονται σχέδια για αναγκαίες αναβαθµίσεις στους στάβλους. 

Οι εξασφαλίσεις από την πλευρά της βιοµηχανίας για νέα ενίσχυση των τιµών παραγωγού στα συµβόλαια της επόµενης γαλακτοκοµικής περιόδου, σε επίπεδα σαφώς πάνω από τα 1,25 ευρώ το κιλό, σε συνδυασµό µε τα νέα αναπτυξιακά προγράµµατα της ΚΑΠ αλλά και µε προϋπόθεση παρέµβασης της πολιτείας για επιδότηση του κόστους αυτήν την περίοδο, κρατάνε σε κάθε περίπτωση ζεστό το ενδιαφέρον των οργανωµένων µονάδων για νέες επενδύσεις.

Μια αισιόδοξη ανάγνωση της κατάστασης λοιπόν θα υπαγόρευε τον επανασχεδιασµό της σχέσης µεταξύ κτηνοτρόφων και τυροκοµείων αλλά και γαλακτοβιοµηχανιών, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών ενίσχυσης της παραγωγικότητας των µονάδων.

Άλλωστε, η συζήτηση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των µονάδων δεν είναι νέα. Πλέον όµως αποκτά βαρύτητα επιβίωσης του κλάδου εν γένει.

Το ζήτηµα είχε προκύψει έντονα και προς τα τέλη της προηγούµενης γαλακτοκοµικής περιόδου, πριν κορυφωθεί το κύµα ανόδου στις διεθνείς αγορές αγροτικών εµπορευµάτων εξαιτίας της πανδηµίας και φυσικά πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεµος της Ουκρανίας. Αφορµή τότε ήταν η διαπίστωση ότι η εγχώρια παραγωγή πρόβειου και γίδινου γάλακτος δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τη ζήτηση για Φέτα.

Ήδη πριν από την έναρξη της πανδηµίας είχε εκφραστεί µια τάση επιτάχυνσης των επενδύσεων από την πλευρά οργανωµένων κτηνοτρόφων, αφού διαφαινόταν πως η προσφορά γάλακτος δεν ήταν ικανή για να καλύψει τις ανάγκες της παραγωγής Φέτας και άλλων γαλακτοκοµικών. Ενδεικτικό είναι το σχόλιο που έρχεται από συντελεστές της αγοράς ότι όσο γάλα και αν είχαν, η παραγωγή θα έφευγε. Ίσως γι’ αυτό η νέα -προφορική βέβαια- εξασφάλιση ότι «πλέον η τιµή δεν είναι πρόβληµα» που µεταφέρουν σε κτηνοτρόφους οι γαλακτοβιοµηχανίες, έχει βάθος.

Πάντως και επί τούτου, οι επιπτώσεις στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασµού από αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες φαίνεται ότι θα έχουν διάρκεια.

Timac Agro – ΛΥΔΑ

Μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών με το προϊόν καθαριθσμού Actisan 360

Η κακή υγιεινή της στρωµνής έχει σοβαρές συνέπειες, όχι µόνο στην καλή διαβίωση των ζώων (άνεση, υγεία και ευζωία), αλλά και στην παραγωγή, την αναπαραγωγή και την κερδοφορία των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.

Μια ανεξέλεγκτη παραµονή των απεκκριµάτων των ζώων στο δάπεδο του στάβλου για µεγάλη χρονική περίοδο µπορεί να αποβεί σηµαντικά επιζήµια για την υγεία των ζώων και συνολικά την κτηνοτροφική εγκατάσταση καθώς ευνοούνται:

■ Μικρόβια και έντοµα µε άµεσες συνέπειες σε περιβαλλοντικές ασθένειες µεταξύ των οποίων: µαστίτιδα, µητρίτιδα, χωλότητα και διάρροιες για νεαρά µηρυκαστικά.

■ Η αύξηση της υγρασίας δηµιουργεί επίσης ενόχληση στα εκτρεφόµενα ζώα µε αίσθηµα κρύου όταν ξαπλώνουν και κίνδυνο γλιστρήµατος όταν σηκώνονται ή ξαπλώνουν, µειώνοντας τις περιόδους ανάπαυσης (µηρυκασµός) και αυξάνοντας το στρες των ζώων.

■ Ισχυρές εκποµπές αµµωνίας και θειούχων αερίων που µπορεί να δηµιουργήσουν δυσφορία στο κοπάδι, στον αγρότη, το προσωπικό της µονάδας και στην ευρύτερη περιοχή της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται σηµαντική απώλεια µονάδων λίπανσης (N, S) στην παραγωγή κοπριάς.

H ευζωία κατά την εκτροφή αποτελεί απαιτούµενο σύµφωνα µε την directive 98/58/EC για όλα τα εκτρεφόµενα ζώα, και η TimacAgro πρωτοπορεί µε την εισαγωγή του Actisan 360, ενός σύγχρονου προϊόντος µε στόχο την ευζωία, την υγιεινή και την ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου και του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται σε κτηνοτροφικές µονάδες.

Το Actisan 360 αποτελεί ένα προϊόν καθαρισµού του χώρου σταβλισµού και κίνησης των ζώων. Η τεχνολογία 360 απορροφά την περιττή υγρασία που προκαλείται από τα απεκκρίµατα των ζώων έχοντας ως αποτέλεσµα ένα στεγνό πάτωµα που προσδίδει στα ζώα ελευθερία κίνησης και µεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, χάρη στις αρωµατικές ουσίες που περιέχει και απελευθερώνονται κατά τη χρήση του δίνει ένα άρωµα φρεσκάδας που διαρκεί και ανακουφίζει τα σταβλιζόµενα ζώα και τους έχοντες εργασία στον χώρο.

Το Actisan 360 εµπεριέχει οξεοποιητικές ουσίες οι οποίες προκαλούν την σηµαντική οξύνιση της επιφάνειας του δαπέδου. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισµός του πληθυσµού των παθογόνων µικροοργανισµών µε αποτέλεσµα τη µείωση των κινδύνων της εµφάνισης µαστίτιδας, χωλότητας, διάρροιας και µητρίτιδας.

∆έσµευση αµµωνίας

Η αµµωνία είναι ένα από τα σηµαντικότερα αέρια στην ατµόσφαιρα των κτηνοτροφικών µονάδων. Λόγω των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων της και σε συνδυασµό µε τις συνθήκες έκθεσης, η αµµωνία ανήκει στα ερεθιστικά αέρια µε υψηλή ικανότητα αρνητικής επίδρασης στον αναπνευστικό βλεννογόνο, στα µάτια και στο δέρµα των ζώων και των ανθρώπων. Τα παρατηρούµενα αποτελέσµατα κυµαίνονται από απώλειες απόδοσης έως σοβαρές διαταραχές της οµοιόστασης του επιθηλίου συµπεριλαµβανοµένων φλεγµονών του αναπνευστικού συστήµατος. Σε αυτό το σοβαρό ζήτηµα το Actisan 360 δρα ως αντλία αζώτου δεσµεύοντας σηµαντικά την αµµωνία που εκλύεται και µειώνοντας τους κίνδυνους και βελτιώνοντας την ευζωία των παραγωγικών πτηνών και ζώων.  

Milkplan

Συστήματα κατάλληλα για μικρούς, μεγάλους και μετακινούμενους κτηνοτρόφους

του Γιώργου Κουιµτζή*

Η επιλογή του σωστού εξοπλισµού αρµεγής είναι µία σηµαντική απόφαση για κάθε κτηνοτρόφο. Το αρµεκτήριο πρέπει να διευκολύνει την καθηµερινότητα του κτηνοτρόφου στη µονάδα παρέχοντας ταυτόχρονα γρήγορο και εύκολο άρµεγµα, διασφαλίζοντας την ευκολία των ζώων και υψηλή ποιότητα του παραγόµενου γάλακτος. Η Milkplan παρέχει µία µεγάλη γκάµα σε εξοπλισµό αρµεγής που µπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες µίας φάρµας. Με την προσαρµογή νέων τεχνολογιών στο αρµεκτικό σύστηµα εξασφαλίζεται και η µείωση των λειτουργικών εξόδων όπως το κόστος ενέργειας και η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού και απορρυπαντικών.

Νέα Σειρά Αρµεκτικού συστήµατος MP Rotary S&G

Το περιστροφικό αρµεκτήριο MP Rotary S&G αποτελεί την ιδανική λύση για µεσαίες και µεγάλες µονάδες αιγοπροβάτων, οι οποίες απαιτούν ταχύτητα, βέλτιστη απόδοση, ευκολία καθαρισµού και µείωση λειτουργικών εξόδων.

Το MP Rotary S&G έχει ευέλικτη και εργονοµική σχεδίαση, η οποία σε συνδυασµό µε τον σύγχρονο εξοπλισµό του συµβάλλει εξαιρετικά στη διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας άµελξης. Ο σχεδιασµός του επιτρέπει την άνετη µετακίνηση απαλλαγµένη από κάθε κίνδυνο τραυµατισµού.

MP Armektron F4A – Σταθερή αξία

Το MP Armektron F4A έχει µειωµένες ανάγκες χώρου εγκατάστασης χάρη στην ευέλικτη και εργονοµική του σχεδίαση, η οποία σε συνδυασµό µε τον σύγχρονο εξοπλισµό του συµβάλλει εξαιρετικά στη διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας άµελξης. Ο έξυπνος σχεδιασµός εισόδου και διαδρόµου επιταχύνει σηµαντικά την κίνηση των ζώων και προσφέρει άνετη µετακίνηση απαλλαγµένη από κάθε κίνδυνο τραυµατισµού.

MP Armektron Mobile & MP Armektron EasySetUp

Το MP Armekton Mobile είναι η ιδανική λύση για µετακινούµενα κοπάδια. Συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήµατα της σειράς F4A το αρµεκτικό σύστηµα είναι εγκατεστηµένο σε µετακινούµενη πλατφόρµα εξαιρετικά υψηλής αντοχής για την εύκολη µετακίνηση του συστήµατος από περιοχή σε περιοχή.

Το MP Armektron EasySetUp αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αρµεγής το οποίο είναι εγκατεστηµένο σε πατάρι ειδικής κατασκευής ενώ ο εξοπλισµός είναι τοποθετηµένος σε ειδικά σχεδιασµένη πλάτη. Είναι ιδανική λύση µε µηδενικά έξοδα εγκατάστασης σε πρόχειρα καταλύµατα.

MP Armektron S4S

Είναι η πιο απλή λύση για νέες µονάδες ή φάρµες µε µικρό αριθµό ζώων. Το σύστηµα συνδυάζεται µε εξοπλισµό αρµεγής µε κάδους και ηµιαυτόµατο σύστηµα πλύσης.

Συστήµατα που βελτιώνουν την ρουτίνα της φάρµας. Σύστηµα ηλεκτρονικής γαλακτοµέτρησης και διαχείρισης κοπαδιού

Στην εποχή που η πληροφορία έχει τεράστια αξία, είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζετε ο κτηνοτρόφος τι συµβαίνει στην καθηµερινή του ρουτίνα. Οι πληροφορίες της καταγραφής της παραγωγής γάλακτος για κάθε ζώο ξεχωριστά, η καταγραφή των συµβάντων, ο συνεχής έλεγχος των ζώων γίνεται πιο εύκολος µε το σύστηµα ηλεκτρονικής γαλακτοµέτρησης και διαχείρισης κοπαδιού από τη Milkplan.

MP Nautilus Inverter

Ο MP Nautilus Inverter µπορεί να µειώσει την κατανάλωση ρεύµατος των µονάδων κενού του αρµεκτικού συστήµατος έως και 40%. Επιπλέον µεγαλώνει ο χρόνος διάρκειας ζωής της µονάδας κενού καθώς δουλεύει στις ελάχιστες στροφές. Η µονάδα οδηγείται από ηλεκτρονικό αισθητήρα υψηλής ακριβείας και άµεσης απόκρισης σε αυξοµειώσεις του επιπέδου κενού του συστήµατος. Ο MP Nautilus είναι διαθέσιµος για µονά ή διπλά συστήµατα µονάδων κενού από 2.2kW έως 15kW.

MP Armektron Ultra

Ο νέος πίνακας Armektron Ultra βελτιώνει το αρµεκτηριο. Χάρη στο νέο σύστηµα πλύσης, o κτηνοτρόφος µπορεί πλέον να ελέγχει και να ενηµερώνεται µε ευκολία για την καταγραφή της θερµοκρασίας πλύσης και των συναγερµών που προκύπτουν κατά την λειτουργία. Επίσης ενηµερώνεται για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής παλµοδότησης καθώς και για όλες τις διαδικασίες πλύσης, τον χρόνο και τις θερµοκρασίες των χηµικών

Λύσεις σίτισης – Εξοικονόµηση χρόνου MP Feeding Belt

Η ταινία τροφής Milkplan µε τον εργονοµικό και λειτουργικό σχεδιασµό της αποτελεί την ιδανική λύση για τη σίτιση των αιγοπροβάτων. Καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο και επιτρέπει τη ρύθµιση της ταχύτητας ανάλογα µε την προτίµηση του κτηνοτρόφου. ∆ιευκολύνει τη σίτιση αφού µπορεί να γίνει από µια πλευρά καθώς και το µαρκάρισµα ή τον εµβολιασµό παρέχοντας ασφαλές κλείδωµα ανά θέση.

Λίγα λόγια για την Milkplan

Η Milkplan είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στους τοµείς της κατασκευής και εµπορίας κτηνοτροφικού εξοπλισµού, δεξαµενών µεταφοράς και ψύξης γάλακτος, ψυκτικών συστηµάτων και τεχνολογικών εφαρµογών για κτηνοτροφικές µονάδες.

∆ιαθέτει άρτια καταρτισµένο προσωπικό και εστιάζει στην επιτυχία του κτηνοτρόφου. Γι’ αυτόν τον σκοπό έχει δηµιουργηθεί ξεχωριστό τµήµα υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών που αναλαµβάνει από τον ορθό σχεδιασµό µίας µονάδας, µέχρι την εγκατάσταση προϊόντων και την υποστήριξη των κτηνοτρόφων σε σέρβις, ανταλλακτικά και αναλώσιµα. Επιπλέον έχουν δηµιουργηθεί σηµεία εξυπηρέτησης και υποστήριξης ανά την Ελλάδα µε το τελευταίο σηµείο να ανοίγει στο Αγρίνιο για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων του νοµού Αιτωλ/νίας.

Περισσότερες πληροφορίες : www.milkplan.com

*Τµήµα Marketing Milkplan SA

ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Απάντηση στην κρίση με καινοτόμες ζωοτροφές

του Αλέξανδρου Τριανταφύλλου*

Η αιγοπροβατοτροφία µετά από µια δύσκολη περίοδο κρίσης των τιµών του γάλακτος αντιµετωπίζει τη νέα πραγµατικότητα , των υψηλών τιµών των α υλών, του ενεργειακού κόστους παραγωγής και  των µεταφορικών. Οι στόχοι όλων των συµµετεχόντων στην αλυσίδα παραγωγής ποιοτικών γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων πρέπει να είναι ταυτόσηµοι.

  1. Αντιµετώπιση των οικονοµικών προκλήσεων της κρίσης, επιβίωση και ευηµερία.
  2. Παραγωγή και εµπορία αναβαθµισµένων ποιοτικά προϊόντων µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.
  3. ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της υγείας και ευζωίας των κοπαδιών αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ µε αίσθηµα ευθύνης, για την επίτευξη
των παραπάνω στόχων, προχώρησε στις παρακάτω δράσεις:

  1. Eντατικοποίηση των ελέγχων πρώτων υλών

ώστε να αποκλείονται αυτές που δεν τηρούν τις προδιαγραφές

Οι έλεγχοι περιλαµβάνουν χηµικές αναλύσεις για την ακριβή εκτίµηση της θρεπτικής τους αξίας και προσδιορισµό του επιπέδου αφλατοξινών. Οι χηµικές αναλύσεις µας δίνουν τη δυνατότητα για αξιοποίηση στο έπακρο των θρεπτικών συστατικών, ώστε να επιτύχουµε την παραγωγή της µέγιστης δυνατής απόδοσης µέσω της διατροφής, µε το χαµηλότερο κόστος. Ο έλεγχος των αφλατοξινών στις ζωοτροφές, διασφαλίζει όχι µόνο την καταλληλόλητα του παραγόµενου γάλακτος άλλα και την καλή υγιεινή κατάσταση των ζώων. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα πλαίσια των πιστοποιηµένων συστηµάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων ISO 9001 και ISO 22000, που εφαρµόζει η εταιρεία ΒΙΟΖΩΚΑΤ.

  1. Επενδύσεις στην υποδοµή παραγωγής

και διακίνησης προϊόντων σε µορφή χύµα

Η προµήθεια ζωοτροφών σε µορφή χύµα έχει µεγάλο όφελος για τον κτηνοτρόφο. Πέρα από την οικονοµικότητα, το προϊόν χύµα διαχειρίζεται ευκολότερα κατά την αποθήκευση και τη χορήγησή του, ενώ αποτελεί και σηµαντική κίνηση προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι επενδύσεις της ΒΙΟΖΩΚΑΤ αφορούν τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του pellet προϊόντος ώστε να είναι πιο ανθεκτικό στη χύµα διακίνηση, οικονοµική βοήθεια στους κτηνοτρόφους για εγκατάσταση σιλό στη µονάδα τους και ανανέωση-ανάπτυξη του στόλου ιδιόκτητων σιλοφόρων οχηµάτων για τη µεταφορά των προϊόντων σε µορφή χύµα.

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω επενδύσεων, η πώληση των χύµα προϊόντων υπερ-διπλασιάστηκε το
τελευταίο έτος, µε ορατό το οικονοµικό όφελος
 στον κτηνοτρόφο.

  1. Συνεργασία µε τη γαλλική εταιρεία παραγωγής καινοτόµων προσθετικών ζωοτροφών IDENA

Τα προϊόντα διατροφής της IDENA, παράγονται κυρίως από αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσµατα και επιτυγχάνουν την µέγιστη αξιοποίηση της πρωτεΐνης και ενέργειας του ολικού σιτηρεσίου (χονδροειδείς και συµπυκνωµένες ζωοτροφές).

Τα προσθετικά Vioherbal +protein, Vioherbal +energy και Vioherbal +growth, έχουν ενσωµατωθεί στα µίγµατα αιγοπροβατοτροφών της ΒΙΟΖΩΚΑΤ, µε αποτέλεσµα όχι µόνο το οικονοµικό όφελος λόγω της καλύτερης αξιοποίησης των θρεπτικών συστατικών άλλα και την παραγωγή γάλακτος µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε λιποπρωτεΐνη, χαρακτηριστικό που ανεβάζει τη θρεπτική αξία και την τιµή πώλησης του παραγόµενου γάλατος.

Η IDENA, µε τη µεγάλη εµπειρία που έχει στην εκτροφή των προβάτων φυλής Lacaune, παρέχει στην εταιρεία τεχνική υποστήριξη στην κατάρτιση σιτηρεσίων και τον σχεδιασµό καινοτόµων µιγµάτων ζωοτροφών, για την αντιµετώπιση της τοξιναιµίας εγκυµοσύνης, της κοκκιδίωσης και ουρολιθίασης αµνοεριφίων κ.α.

  1. Συνεργασία µε τη Γερµανική εταιρεία

συµπληρωµάτων διατροφής Josera

Περιλαµβάνουν ισορροπιστές βιταµινών και ιχνοστοιχείων, κτηνοτροφικά γάλατα και εξειδικευµένα προϊόντα που δίνουν λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει η σύγχρονη κτηνοτροφία.

Τα προϊόντα της Josera, ενσωµατώνουν βραβευµένες ευρεσιτεχνίες όπως το προστατευµένο σελήνιο (Se-protect), τα χηλικά ιχνοστοιχεία της γλυκίνης (Keragen), ειδικό µίγµα φλαβονοειδών (Flavovital) κ.α. Η χρήση των συµπληρωµάτων διατροφής της Josera εγγυάται την επιτυχία της εκτροφής, άλλα και την ευρωστία του ζωικού κεφαλαίου.

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ πέρα από την αποκλειστική διακίνηση των προϊόντων της Josera, ενσωµατώνει στις ζωοτροφές που παράγει για αιγοπρόβατα, τους ισορροπιστές της Josera για να προσδώσει τα χαρακτηριστικά της εγγύησης των αποδόσεων και της υγείας των ζώων στο σύνολο των προϊόντων της.

Η κρίση αυτή φαίνεται ότι θα διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστηµα, ωστόσο θα περάσει όπως και κάθε άλλη κρίση. Οι ειδικοί ζωοτέχνες της ΒΙΟΖΩΚΑΤ και η διοίκηση είναι στη διάθεση των κτηνοτρόφων για συµβουλές ώστε να αντιµετωπίσουµε την κρίση και να καταφέρουµε να αναδείξουµε την φέτα, τα διάφορα τυροκοµικά και το γιαούρτι ανάµεσα στα εξαιρετικά προϊόντα που προσφέρει η Ελλάδα στην παγκόσµια κοινότητα.

*Business Development Manager


Κοινοποιήστε το:

Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: