Λάμπης Αριστειδόπουλος: Σε εξέλιξη το Πρόγραμμα: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ από το Π.Ε.Π Δυτ. Ελλάδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πρόγραμμα : «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 4.000.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). Αφορά όλες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εκτός … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λάμπης Αριστειδόπουλος: Σε εξέλιξη το Πρόγραμμα: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ από το Π.Ε.Π Δυτ. Ελλάδας.