Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Με πρόσθετες προϋποθέσεις οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, δεν αρκεί μόνο η παραγωγή – Αγροτικά Νέα,ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιδοτήσεις, Eνισχύσεις,Νέοι Γεωργοί

Με πρόσθετες προϋποθέσεις οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, δεν αρκεί μόνο η παραγωγή – Αγροτικά Νέα,ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιδοτήσεις, Eνισχύσεις,Νέοι Γεωργοί


Συγκεκριµένα, παρατηρεί σοβαρές ελλείψεις αιτιολόγησης για ορισµένα προϊόντα και προσθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη στόχευση ώστε να µη δίνεται οριζόντια, αλλά και να εξασφαλίζεται ότι οι κλάδοι που στηρίζονται µακροχρόνια θα γίνουν βιώσιµοι µε αυτήν τη στήριξη. Μερικές προτάσεις που ξεχωρίζουν είναι για παράδειγµα να δίνονται συνδεδεµένες σε προϊόντα βιολογικά ή ΠΟΠ/ΠΓΕ ή ακόµα και σε καλλιεργητές που παράγουν µε «πράσινες» πρακτικές, όπως για παράδειγµα η στάγδην άρδευση. Παράλληλα, όπως λέει οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τα κράτη µέλη σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της συνδεδεµένης εισοδηµατικής στήριξης συνάδουν µε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) κρίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκείς.

Η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις περισσότερες συνδεδεµένες µε βάση το γεγονός ότι η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε σχέση µε τις εµφανείς δαπάνες βγάζουν αποτέλεσµα αρνητικό. Σε αυτόν τον δείκτη βασίζεται και το ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται. Αυτό δεν ισχύει για µήλα, ζαχαρότευτλα, καρπούς µε κέλυφος, κορινθιακή σταφίδα, συµπύρηνο ροδάκινο, σπαράγγι, βιοµηχανική ντοµάτα και πορτοκάλια χυµοποίησης για τα οποία οι αρχές λένε ότι µειώνονται συνεχώς τα στρέµµατά τους και γι’ αυτό χρειάζονται συνδεδεµένη. Μένει να φανεί αν αυτό είναι αρκετό για την Κοµισιόν.

Καλή πρακτική η ενίσχυση διαδοχής

Αρκετές βελτιώσεις στο ζήτηµα της ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό χώρα, ζητά παράλληλα  Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της για τη νέα ΚΑΠ, ξεχωρίζοντας ως µία καλή πρακτική το ειδικό πρόγραµµα διαδοχής. Όπως µάλιστα γίνεται γνωστό, από παρατηρήσεις σε χώρες που έχουν προβλέψει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ενθαρρύνεται η στόχευση της διαδοχής ανάµεσα σε παλαιό και νέο αγρότη που δεν είναι συγγενείς πρώτου βαθµού, καθώς ήδη το Μέτρο Νέων Αγροτών χρησιµοποιείται µε αυτόν τον τρόπο. Ως εκ τούτου, κάθε άλλο, παρά «νεκρό» µπορεί να θεωρείται ένα ειδικό πρόγραµµα διαδοχής (πριµ εξόδου) και στην Ελλάδα, η οποία όπως και άλλες χώρες που µετρούν εκατοντάδες παρατηρήσεις, καλείται να προβεί σε αρκετές διορθώσεις στο στρατηγικό της σχέδιο µέχρι τις 30 Ιουνίου.

Συγκεκριµένα, όσον αφορά την ανανέωση των γενεών στο έγγραφό της η Κοµισιόν µε τις γενικές παρατηρήσεις για τα κράτη-µέλη αναφέρει: «Οι προσπάθειες των κρατών µελών για την αντιµετώπιση της ανανέωσης των γενεών σηµειώνονται καλά, ιδίως όταν αποτελούν µέρος µιας συνολικής στρατηγικής εντός και εκτός του Σχεδίου. Τα σχετικά στοιχεία αφορούν εργαλεία διαδοχής σε αγροκτήµατα και µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν τη βελτίωση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών δεξιοτήτων. Ο στόχος µερικές φορές αντιµετωπίζεται µε οριζόντιο τρόπο σε διάφορα Μέσα Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ (π.χ. µέσω ιεράρχησης της πρόσβασης των νέων γεωργών σε ορισµένες χρηµατοδοτήσεις). Η χρήση τύπων παρέµβασης συνεργασίας για την τόνωση της διαδοχής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την υποστήριξη νεοεισερχοµένων είναι ευπρόσδεκτη. Παρόλα αυτά, θα χρειαστούν αρκετές βελτιώσεις».

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Ενεργός αγρότης στη νεα ΚΑΠ, διευκρινήσεις για τιµολόγια

Το ύψος των άµεσων ενισχύσεων που θα διεκδικήσουν φέτος οι Έλληνες αγρότες µέσω ΟΣ∆Ε,θα επηρεάσει άµεσες τις υποχρεώσεις τους (προσκόµιση παραστατικών) για την πληρωµή του τσεκ στη νέα ΚΑΠ, µε την Κοµισιόν να ζητά στο διαβιβαστικό της 31ης Μαρτίου µε τις παρατηρήσεις για τα στρατηγικά σχέδια, να αποδείξουν τα κράτη-µέλη
πώς ακριβώς ο ορισµός του «ενεργού αγρότη» θα βοηθήσει στην καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων. Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στις γενικές παρατηρήσεις της Κοµισιόν ζητήθηκε από τα κράτη µέλη να αποδείξουν πώς θα εξασφαλίσουν στοχευµένη στήριξη πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων µέσω της διάταξης και των απαιτήσεων του «ενεργού γεωργού». Ωστόσο, προς το παρόν, ακόµα δεν έχουν δηµοσιευτεί κρίσιµες λεπτοµέρειες για τον ορισµό αυτό στην Ελλάδα όπως είναι το ύψος των παραστατικών που θα κληθούν να υποβάλλουν όσοι λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ ά, ποια περίοδο θα αφορούν κ.ο.κ.. Τα στοιχεία αυτά, αν και θα πρέπει να προσκοµιστούν από το 2023, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ θα πρέπει να γίνουν γνωστά πριν ακόµα ανοίξουν οι φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε.

Παρατηρήσεις στην Ελλάδα για το λόγο που δεν θεσπίζει τοµεακά προγράµµατα σε νέους τοµείς

Να προβλεφθούν τοµεακά προγράµµατα και σε άλλους τοµείς πέρα από τους υποχρεωτικούς (οίνος, µέλι, ελιά-ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά), ζητά παράλληλα η Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως
η Κοµισιόν στα έγγραφα που απέστειλε, ζητά σε χώρες που υπάρχει µικρός αριθµός Οµάδων Παραγωγών (όπως η Ελλάδα) για πιο λόγο δεν έκαναν
κάτι πέρα του υποχρεωτικού, καθώς αυτά τα προγράµµατα περνάνε µέσα από τα συλλογικά σχήµατα και δίνουν κίνητρα συνεργατισµού. Υπενθυµίζεται ότι υπάρχει αίτηµα της ΕΘΕΑΣ για την πρόβλεψη τοµεακού στο αιγοπρόβειο.

Μέτρα µείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα από άµεσες ενισχύσεις και ΠΑΑ

Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ θα απαιτήσουν περαιτέρω αναθεώρηση µετά τη ρωσική εισβολή για να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες για: α) ενίσχυση της ανθεκτικότητας
του γεωργικού τοµέα της ΕΕ, β) µείωση της εξάρτησης των κρατών
µελών από τα συνθετικά λιπάσµατα και κλιµάκωση της παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας χωρίς να υπονοµεύεται η παραγωγή τροφίµων, και γ) µετατροπή της παραγωγικής τους ικανότητας σύµφωνα µε πιο βιώσιµες µεθόδους παραγωγής.

Κοινοποιήστε το:

Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: