Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Παράταση χορήγησης ειδικού βοηθήματος  επανασύνδεσης ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών  με ληξιπρόθεσμες οφειλές. – Zacharo

Παράταση χορήγησης ειδικού βοηθήματος  επανασύνδεσης ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών  με ληξιπρόθεσμες οφειλές. – Zacharo


Ο Δήμος Ζαχάρως ενημερώνει ότι, εκδόθηκε η  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821/24.05.2022 (ΦΕΚ 2567/24.05.2022 τεύχος Β’), με την οποία τροποποιείται το άρθρο 2  της υπό στοιχεία ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 (ΦΕΚ 3088/24.07.2020 τεύχος Β’)  για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ειδικότερα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προς εξέταση δικαιούχων και της προϋπόθεσης αποσύνδεσής τους από το δίκτυο και ορίζεται ότι πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 (αντί για τις 31.12.2021 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και για τις 15.02.2022 για την αποσύνδεση από το δίκτυο) και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  .

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ η οποία διατίθεται από το Δήμο και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

2. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

4. ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του  νοικοκυριού.

5. Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Έγγραφο ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.  Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

10. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας κλπ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας (Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) του Δήμου Ζαχάρως κατόπιν ραντεβού και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στο τηλ. 2625360512-513-505 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00π.μ-13:00μ.μ.

 

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: