Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Πάτρα: Συνεδριάζει στις 21 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πάτρα: Ειδική εικοσασέλιδη έκδοση για το έργο της δημοτικής αρχής | Ειδησεις Πάτρα νέα

Πάτρα: Συνεδριάζει στις 21 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου


Συνεδριάζει δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο Λαδόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων.

Τα δέκα θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα είναι τα εξής:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 100,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για την Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γενικού – 2ου Εσπερινού Λυκείου Πατρών» προϋπολογισμού 590.000,00€, (με ΦΠΑ 24%), και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

5. Έγκριση: 1) Του από 02-02-2023 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (αποφ. 128/2022, 559/2022, 18/2023 ΟΕ), και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 103.635,47€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%€), για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ και το σύνολο των προς προμήθεια ειδών/υλικών σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 50/2022 Διακήρυξη – Μελέτης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

6. Έγκριση του (4ου) πρακτικού της Eπιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων», (ΕΣΗΔΗΣΑ/Α:182282) προϋπολογισμού 1.603.908,06€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

7. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2023 που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

8. Άσκηση ή μη ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 37/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου Νομική Σύμβουλος)

9. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

10. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) των Δ/νσεων: 1) Διοικητικών Υπηρεσιών, 2) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας και 3) Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και 4) Των Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: