Ποια θέματα θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο Πύργου την προσεχή Τρίτη (4-10-22)
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ποια θέματα θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο Πύργου την προσεχή Τρίτη (4-10-22)

Ποια θέματα θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο Πύργου την προσεχή Τρίτη (4-10-22)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ (ΏΡΑ 19.00) – ΤΑΚΤΙΚΗ 4-10-2022 (ΩΡΑ 19.30)

ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης  έγκρισης του υπ’ αριθμ. 1/5-9-2022 πρακτικού της ειδικής
επιτροπής επιλογής  παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Πύργου για τις εγγραφές της σχολικής περιόδου 2022-2023 στους Παιδικούς
Σταθμούς».

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

1.    Λήψη απόφασης: Α. Για τη δημιουργία Αστεροσκοπείου – Πλανηταρίου στο
κτηριακό συγκρότημα του Πολιτιστικού Πάρκου στον Κούβελο.
Β. Έγκριση της ονοματοδοσίας του υπό ίδρυση Αστεροσκοπείου – Πλανηταρίου
σε «Αστεροσκοπείο – Πλανητάριο Διονύσιος Σιμόπουλος»

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης:
Α. Μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και πρόκλησης φθορών
στους χώρους των σχολείων.
Β. Για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο 5ο Δημοτικό
Σχολείο Πύργου

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 594/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 624/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 629/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος  του σχολικού κυλικείου  του
3ου Λυκείου  Πύργου κατά ποσοστό 20% για το σχολικό έτος 2022 – 2023,
κατόπιν της υπ’ αρ. 46/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7.    Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος  του σχολικού κυλικείου  του
4ου Γυμνασίου  Πύργου κατά ποσοστό 20% για το σχολικό έτος 2022 – 2023,
κατόπιν της υπ’ αρ. 40/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8.    Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος  του σχολικού κυλικείου  του
3ου Γυμνασίου  Πύργου κατά ποσοστό 20% για το σχολικό έτος 2022 – 2023 ,
κατόπιν της υπ’ αρ. 47/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9.    Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος  του σχολικού κυλικείου του
2ου  ΕΠΑΛ  Πύργου κατά ποσοστό 20% για το σχολικό έτος 2022 – 2023 ,
κατόπιν της υπ’ αρ. 48/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
10.    Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος  του σχολικού κυλικείου  του
1ου Γυμνασίου  Πύργου κατά ποσοστό 20% για το σχολικό έτος 2022 – 2023 ,
κατόπιν της υπ’ αρ. 49/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
11.    Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος  του σχολικού κυλικείου  του
1ου Λυκείου  Πύργου κατά ποσοστό 20% για το σχολικό έτος 2022 – 2023 ,
κατόπιν της υπ’ αρ. 39/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12.    Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 145.880,85 €  (Γ΄ δόση 2022 ),στα ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων και για την μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων από
Σεπτέμβριο έως  και Οκτώβριο 2022

13.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση:
13.1    Του Α.Ο Χαριάς «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ»  με το ποσό των 1.500€
13.2    Του Αθλητικού Σωματείου «Ένωση Ποδ/κών σωματείων Ηλείας» με το
ποσό των 1.500,00€
13.3    Του Α.Ο Αγίου Γεωργίου με το ποσό των 1.000€
13.4    Του  Αθλητικού Συλλόγου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» με το ποσό των 1.000€
13.5    Του Αθλητικού Συλλόγου «Γ.Σ. Άθληση Πύργου» με το ποσό των 1.500€
13.6    Του Αθλητικού – Γυμναστικού Συλλόγου Πύργου «ΙΡΙΣ» με το ποσό των
1.500€
13.7    Του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΥΡΓΕΑΣ» με το ποσό των 1.500€
13.8    Του Α.Ο ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ με το ποσό των 1.000€
13.9    Του Α.Ο ΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΩΛΕΝΑΣ με το ποσό των 1.000€
13.10    Του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ» με το ποσό των
1.500€
13.11    Της Γυμναστικής Ένωσης Πύργου «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» με το ποσό των 2.000€
13.12    Του Αθλητικού Ομίλου «ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ» με το ποσό των
1.500€

14.    Λήψη απόφασης αποτίμησης μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) εργαζομένων
έτους 2021 σε χρήμα.

15.    Λήψη απόφασης αποτίμησης μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) εργαζομένων
έτους 2020 σε χρήμα.

16.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΠ
Α.Ε. ΟΤΑ, λόγω παραίτησης.

17.    Λήψη απόφασης ορισμού νέων εκπροσώπων στη ΔΗΚΕΠ.

18.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου του 2ου Γεν. Λυκείου
Πύργου στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Πύργου-Ολυμπίας, προκειμένου αυτός να
καταστεί έδρα του Συνδέσμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 30/2022 απόφασης –
εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

19.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας
εκδηλώσεων του 4ου Γεν. Λυκείου Πύργου στην ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,
κατά το χρονικό διάστημα 03/12/2022, 04/12/2022, 10/12/2022 και
11/12/2022, για την πραγματοποίηση γραπτών εξετάσεων Γλωσσομάθειας»,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/2022 απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας.

20.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του κοινοτικού γραφείου
της Δημοτικής Κοινότητας Κατακόλου στο Λαογραφικό Όμιλο Κατακόλου
«Σπύρος Χιώνης» για τη χρήση του ως έδρα του Ομίλου.

21.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(υπ’ αριθμ. 27058/2022 εισήγηση)

22.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
(υπ’ αριθμ. 26717/2022 εισήγηση)

23.    Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση του #RouteLab @Κατάκολο με τίτλο
«Τουρισμός Εμπειρίας – ταξιδεύοντας βιωματικά».

24.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην
πλατεία Σ. Καράγιωργα της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου από την Παρασκευή
14 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 για την προβολή  του
αγώνα του 29ου Ράλι Σπριντ Πύργου, με ή χωρίς αντίτιμο.

25.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί
της πλατείας Σ. Καράγιωργα της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου στην ΑΟΛΑΠ
στις 14-10-2022 για την πραγματοποίηση της δράσης «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς
ατυχήματα», με ή χωρίς αντίτιμο.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: