Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ποιοι μπαίνουν στην υπαγωγή ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού

Ποιοι μπαίνουν στην υπαγωγή ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Φύλλου 961 Τέυχος Β’ της 11ης Μαρτίου 2021 η απόφαση 18440 με τίλτο “Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού”.

Με την παράγραφο 1 ορίζονται ως δικαιούχοι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) οι εξής:
α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργα- σίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμε- τώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
ββ) είναι άνεργοι,
βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασί- ας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: