Άδεια των εργαζομένων – μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ετήσια άδεια. Υπολόγισε την άδειά σου. Κατάτμηση άδειας. Αποδοχές αδείας και χρόνος καταβολής.